روابط زناشويي (40 نكته براي آقايان و خانوم ها)

ايکاش اين مطالب زيبا رو گوش ميداديم و عمل ميکرديم و ..........
ايکاش!


خانم محترم !1) به شوهرت افتخار کن !
2) کسي را با او مقايسه نکن !
3) اقتدار و غرور او را نشکن !
4) زيبايي او را در عقل او جستجو کن !
5) قناعت پيشه باش !
6) زيباييت را به رخ ديگران نکش !
7) ناز کن اما متکبر نباش !
8) دلبري و فريبايي و طنازي پيشه کن !
9) احساسات زيبايت را با انديشه اي متين همراه کن !
10) لجبازي نکن که از چشم شوهرت مي افتي !
11) تمکين کن تا تاج سرش باشي
!12) پناهگاه شوهرت باش تا فقط به تو پناهنده بشه !
13) زيبايي با سادگي و بي آلايشي براي تو آرامش بخش تر خواهد بود !
14) هوس بازي نکن ولي زيبا دوست باش !
15) اگر آشپزي را خوب نمي دوني حتما ياد بگير !
16) قبل از رانندگي سازندگي را بياموز !
17) هيچگاه بدون آرايش مقابل شوهرت نشين !
18) دهانت را مسواک وخوشبو کن !
19) بدنت هيچ وقت بوي عرق نده !
20) لباست بوي غذا ندهد !
21) موقع آشپزي از پيش بند استفاده کن !
22) قبل از شوهرت چشم بر هم نگذار و پيش از او بيدار شو !
23) موي تو يکي از دو زيبايي توست ، ازش مراقبت کن !
24) لبخند قشنگت را در هيچ شرايطي با اخم معاوضه نکن !
25) توي رنج هات معناهاي زيبا پيدا کن ! 26)
اگه شوهرت گفت : کسي غير از من با تو ازدواج نمي کرد ! بگو : پس خيلي بايد از تو ممنون باشم
! 27) اگه بهت گفت : دوستت ندارم ! بهش بگو : عوضش من به تو افتخار مي کنم !
28) اگه گفت :حوصله تو رو ندارم ! بهش بگو : منم غير از تو کسي رو ندارم !
29) اگه گفت : از خانواده ات خوشم نمياد ! بگو : عوضش من خانواده تو رو دوست دارم ! 30) اگه عصباني شد ! بگو : منو ببخش !
31) گاهي براي مادرشوهرت هديه بخر!
32) در خواست هاتو با ناز و دلبري برآورده کن !
33) زورگو نباش !
34) سختي کار شوهرت را درک کن !
35) او را در مردم داري کمک کن !
36) وقتي وارد خونه مي شه , به پيشوازش برو ! دستشو بگير ! بِزار روي صورتت !
37) هيچ وقت بهش نگو : تو بي عرضه اي !
38) لباساشو براش اُتو کن که هر وقت خواست عوض کنه معطل نشه !
39) وقتي غذا رو سر سفره مي ذاري به او بگو : نمي دونم خوشت مياد يا نه ؟!
40) لحظه به لحظه از خداوند کمک بگير !آقاي عزيز !1) به همسرت بگو : دوستت دارم !
2) واژه « دوست داشتن » را فقط براي او هزينه كن
!3) همسر تو كريستاله ! مواظب باش او را نشكني
!4) كاري كن كه به تو ايمان بياره !
5) تو بايد تكيه گاه خوبي براش باشي !
6) از عشقت براي او هزينه كن ، نه فقط از ثروتت !
7) زيبايي همسرت را ستايش كن !
8) كارهايي كه از توانش بيرونه , به او واگذار نکن !
9) او گل خوشبوي بهاري است ، پژمرده اش نكن !
10) انتظار نداشته باش همسرت مثل تو باشه !
11) با بحث و جدل او را خسته نكن !
12) نسبت به همسرت هميشه وفادار باش!
13) اقتدار و صلابت را جايگزين خشونت كن !
14) همدردي و همدلي او را آرام مي كنه !
15) قبل از انتقاد ازش تعريف كن !
16) سربسرش نگذار
!17) اگه به او احترام بذاري , به زندگي اميدوار مي شه !
18) اگه آزارش بِدي , از تو متنفر مي شه !
19) از دست پختش تعريف كن !
20) نيش او نوشه ، ناراحت نشو !
21) دل او را نشکن !
22) مسخره اش نکن !
23) حسادت او را با تحقير برنيانگيز !
24) انگشتان ظريف و صداي نازکش مي گويند : " با من ستيز مکن ! "25) هر وقت بهت شک کرد ، با صداقت و مهرباني مطمئنش کن !
26) اگه گفت : تو منو دوست نداري ! بلافاصله به او بگو : « به اندازه دنيا دوستت دارم ! » 27) اگه گفت : من بدبختم که با تو ازدواج کردم ! بگو : عوضش من خيلي خوشبختم که با تو ازدواج کردم !
28) اگه گفت : دلم گرفته تو اين خونه ! بگو : در اولين فرصت روي دوشم سوارت مي کنم تو آسمونا مي گردونمت !
29) اگه گفت : تو خيلي بدي ! بگو : عوضش تو خيلي خوبي !
30) اگه ناز کرد ! نازشو به قيمت گرون بخر !
31) اگه گريه کرد ، خيلي دسپاچه نشو ! فقط نوازشش کن
!32) اگه گفت : از دست بچه ها خسته شدم ! بگو : بهت حق مي دم ! تو خيلي صبوري ! ازت متشکرم !
33) اگه اخم کرد ! بهش بگو : اخم نکن , زشت مي شي !
34) اگه باهات قهر کرد ! بگو : قهرت هم مثل مهرت قشنگه !
35) اگه از مادر و خواهرت شکايت کرد ، فقط شنونده خوبي باش !
36) اگه گفت : من خواستگاراي زيادي داشتم ! با لبخند بگو : پس من خيلي آدم خوش شانسي هستم که تو رو به چنگ آوردم
37) اگه گفت : تو زشتي ! بگو عوضش تو خوشگلي !
38) اگه بازم گفت : زشتي ! بهش بگو : زيبايي مرد در عقل اونه !
39) اگه گفت : طلاق مي خوام ! حتما به مشاور مراجعه کن !
40) دلآرامي كه داري دل در او بند !

۱ نظر:

  1. خییییییییییییییلی عالی بود متشکرم از راهنماییتون هاله

    پاسخحذف