عواقب گناهان جنسي

گناه جنسي نتايج و عواقبي را به دنبال خواهد داشت که تاثير عميقي بر ما ميگذارد. ديدن تصاوير، فيلم ها و سايتهاي مستهجن و شهوت انگيز، يکي از انواع

گناههايجنسي است که از روي هوس و شهوت انجام مي گيرد. عواقب ناشي از اين عمل ممکن است به راحتي از بين نرود، اما اگر پشيمان شده و توبه کنيد، خداوند شما را خواهد آمرزيد.

چه تا به حال اين دسته از گناهان را انجام داده باشيد و چه خيال آن را در سر بپرورانيد، هدف ما در اين مقاله ترغيب شما به ترک اين اعمال است. براي اين منظور، در اينجا به چند نمونه از عواقب و نتايج اين گناهان اشاره مي کنيم:


گناهان جنسي جسم فرد را آلوده کرده و توانايي آن براي انجام مقاصد الهي را از بين مي برد. گناه جنسي از اين نظر مستثني است که ما آن را بر عليه جسم خود انجام ميدهيم. جسم ما معبد روح الهي است. وقتي ما از جسممان براي گناهان جنسي استفاده مي کنيم، به پاکي آن تجاوز کرده و آن معبد را ويران مي کنيم. همچنين آن افرادي که با آنها اين گناه را انجام مي دهيم را نيز آلوده مي کنيم. فقدان احترام به جسممان (و خداوند) رابطه ي ما با خدا را از بين مي برد.


گناهان جنسي روح خداوندي را اندوهگين مي کند. هر گناهي که انجام ميدهيم باعث اندوهگين شدن روح خداوندي مي شود و آتش روح مقدس را در زندگي ما خاموش مي کند. هرچه اين آتش را بيشتر فرو بنشانيم، همانقدر از نيکي و درستکاري فاصله خواهيم گرفت.


ارتکاب به گناهان جنسي دژ محکمي براي شر و شيطان در زندگي فرد خواهد ساخت. وقتي ما مرتباً مرتکب گناه مي شويم، دژ محکمتري براي شيطان در زندگي خود بر پا خواهيم کرد. هرچه بيشتر تن به شهوت و هوس دهيم، کنترل آنها بر روي ما بيشتر خواهد شد، تا آنجا که ما را بنده ي خود خواهند کرد. اين دژ محکم بسيار مستحکم خواهد بود، چون جسم، روح و روان ما را درگير خود کرده است. خوشبختانه دين، راه هاي زيادي براي ويران کردن اين دژ محکم پيش پاي ما قرار داده است.

با ارتکاب به گناهان جنسي نفريني پشت سرتان خواهد بود، از طرف همسر يا فرزندانتان. گناه جنسي به شيطان اين امکان را مي دهد که ما و نسل هاي بعد از ما را با نفرين، ذليل خود کند. بي بندوباري جنسي، زنا، طلاق، نازايي، و ساير مشکلات را گاهاً مي توان از نتايج گناه هاي جنسي دانست.


گناهان جنسي پايگاهي به ارواح شيطاني براي تاثيرگذاردن بر شما را ميدهد. کتب آسماني مثال هاي زيادي از گناه هاي جنسي و عواقب حتمي آن در اختيار ما مي گذارند و احتمالاً مشهورترين اين گناهان، گناه داوود با بنت شيبا (مادر حضرت سليمان) بوده است. زناي او با بنت شيبا و قتل شوهر او منجر به نزاع خانوادگي، مرگ پسرش و ايجاد فرصت براي دشمنان براي کفرگويي شد.


گناه جنسي پريشاني روحي در بر خواهد داشت. با دنبال کردن لذتهاي ناشي از گناه و ناديده گرفتن وجدان خود براي تشخيث خوبي از بدي، پريشاني و آشفتگي روحاني در بر خواهد داشت. هر چه بيشتر به دنبال گناه و فساد باشيد، وجدانتان کدرتر خواهد شد. يک وجدان کدر باعث مي شود که بيشتر درمعرض دروغ هاي شيطان قرار بگيريم که باعث دورتر شدن ما از خداوند يکتا مي شود. و اين مسئله به جايي ميرسد که ما ديگر کارهاي خود را گناه تلقي نخواهيم کرد و توانايي ما براي توبه و اصلاح شدن کمتر مي شود.


گناه جنسي پريشاني احساسي به دنبال خواهد داشت. رابطه ي جنسي، تعهد و پيوستگي احساسي با شريک جنسي ايجاد مي کند. قدرت اين تعهدها بر حسب نوع رابطه متفاوت است. خداوند اين پيوستگي و تعهد جنسي را براي همسران ايجاد کرده است. اگر اين تعهد و پيوستگي با کسي غير از همسر فرد ايجاد شود، آشفتگي و پريشاني احساسي ايجاد خواهد شد. اين آشفتگي به صورت هاي مختلف نمايان مي شود. در اينجا به برخي از آنها اشاره مي کنيم:

روياها و افکار مکرر درمورد عشق هاي قبلي.
ناتواني در برقراري صميميت احساسي با همسر.
پشيماني و تلخي نسبت به افرادي که در رابطه هاي قبلي به فرد صدمه زده اند.
مقايسه همسر با افراد قبلي در رابطه ي جنسي.
درک اشتباه از عشق واقعي.
بي بندوباري و بي قيدي جنسي، در تلاش براي يافتن عشق و صميميت واقعي.

خطر آشفتگي احساسي به اندازه اي است که مي تواند فرد را از تجربه ي صميميت با همسر خود و خداوند باز دارد. همچنين آشفتگي جنسي مي تواند مثل يک نفرين عمل کند و اعتياد جنسي و ساير کشمکش ها را به دنبال آورد.


گناه جنسي خاطره هايي ماندني ايجاد خواهد کرد. خاطره هاي روابط جنسي با کمک هورمون هاي مخصوص که طي انگيختگي هاي جنسي توليد مي شود، در مغز فرد ايجاد مي شوند. شيطان از اين خاطره ها براي محکوم کردن و نگاهداشتن فرد در اسارت شهوت استفاده مي کند. اين خاطره ها ممکن است باعث ايجاد مشکل در روابط جنسي فرد با همسر خود شود. در اينجا برخي نمونه ها آورده شده است:تجربه هاي جنسي فرد با همسرش با افکار مربوط به عشق هاي قبلي و يا تصوير مستهجني که فرد مشاهده کرده است، خراب مي شود.
از شريک هاي جنسي قبلي بت خواهد ساخت—به خصوص وقتي در زندگي زناشويي خود با مشکل مواجه شود.
از عملکرد جنسي همسر خود ناراضي خواهد بود.
مغر او براي ارضاء شهوات خود به جاي نشان دادن عشق واقعي، به رابطه ي جنسي رو خواهد آورد.
اگر همسرش راضي به انجام آنچه او سابقاً در رابطه هاي جنسي خود تجربه نموده و يا در فيلم هاي مستهجن مشاهده کرده است، نشود، خشمناک و عصباني خواهد شد.

اما اگر به دين رو آوريم، توانايي براي از ياد بردن تجربيات پست را پيدا خواهيم کرد، خواهيم توانست فکر و روانمان را شستشو داده و دوباره کنترل امور زندگي خود را در دست گيريم.


گناه جنسي باعث به دنيا آمدن فرزندان ناخواسته مي شود. گناه جنسي باعث پايين آوردن ارزش انسان به صورتي مي شود که فرزندان انسان آشغال شناخته شوند. کودکاني که از اين روابط به دنيا مي آيند، در خانه هايي زندگي خواهند کرد که هيچ سايه ي پدر يا مادر مهرباني بالاي سر آنها نخواهد بود.


گناه جنسي فرد را در معرض ابتلا به بيماري هاي مسري جنسي خواهد گذارد. بيماري هاي مسري جنسي بسياري وجود دارد که بسياري از آنها علائم بسيار ناخوشايند و نامطبوعي را به دنبال خواهند داشت. بدترين اين بيماري ها، ايدز، حتي منجر به مرگ نيز مي شود.


گناه جنسي از بين برنده ي ازدواج و خانواده خواهد بود. زنا معمولاً باعث از بين رفتن ازدواج و خانواده ها مي شود. وقتي زنجير وفاداري پاره شود، زن و شوهر، آسيب هاي احساسي، روحي، و حتي گاهي جسمي را تحمل خواهند کرد. براي تعمير اين شکاف، درمان هاي اساسي مورد نياز است. خاطره هايي که طي برهم خوردن ازدواج ها ايجاد مي شودف تا آخر عمر با او مي مانند و نسل هاي بعد را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد. ديدن تصاوير و فيلم هاي شهوت انگير و مستهجن نيز به اندازه ي زناي واقعي، گناه آلود و زياد آور است و خطاي آن نيز نبايد دست کم گرفته شود.


گناه جنسي باعث بي بندوباري اخلاقي و انحراف جنسي خواهد شد. گناه جنسي معمولاً آتش تيز از شهوت در ذهن فرد ايجاد خواهد کرد. اگر پيوسته آن آتش را شعله ورتر کند، فرد هرچه بيشتر و بيشتر به اعماق فساد و تباهي فرو خواهد رفت. از اين وضعيت به افراط در هر نوع ناپاکي نيز اشاره مي شود که رفته رفته هوت و هوس فرد را بشتر خواهد کرد .
نويسنده: مجتبي

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر