دانلود توضیح اللطائف، مجموعه جوکهای جمهوری اسلامی

دانلود توضیح اللطائف، مجموعه جوکهای جمهوری اسلامیکتاب “توضیح اللطائف، مجموعه جوکهای جمهوری اسلامی” نوشته “پرویز خطیبی“
کتابی که در دست شماست، مجموعه ای از طنزهای سیاسی هفت سال اخیر ساخته و پرداخته مردمی است که طعم تلخ حکومت جمهوری اسلامی را چشیده اند. روایتی است از زنان و مردانی که در جو اختناق و زیر رگبار گلوله، نفرت و انزجار خود را از حاکمان جبار و مکار و غاصبان و دزدان حقوق فردی و اجتماعی ملت ایران ابراز می کنند.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر