دانلود جلد اول قرائت قرآن غیر دینی

دانلود جلد اول قرائت قرآن غیر دینی
کتاب “قرائت قرآن غیر دینی” جلد اول، نوشته “دکتر رضا آیرملو“
محدودیت های قرآنی و تحریفات قرائت «رسمی و با واسطه»
قرآن در آیات متعددی مدعی است که روشن، ساده و صریح است. این به معنی آن است که حتی نقائص قرآن روشن و صریح اند. از این رو باید به جای کتمان و پرده پوشی، نقائص قرآن را با تمام واقعیت هایش دید و همراه با این، نقص هایش را مورد کند و کاو قرار داد. کتمان و پرده پوشی، کاری است که شریعت سازان اسلامی و نمایندگان گوناگون قرائت با واسطه و رسمی انجام داده و می دهند و نتیجه اش چیزی نشده جز دست بردن در معنی و مفهوم، ابداع معانی و بازنویسی مکرر آیات و بالاخره تحریف محتوی قرآن.
دانلود کتاب “قرائت قرآن غیر دینی” جلد اول، نوشته “دکتر رضا آیرملو”

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر