مهاجرت به اسرائيل

چرا کشور یهودی؟

از هنگامی که سرزمین اسرائیل به اشغال بیگانگان درآمد و بیت المقدس یهود به دست مهاجمان اجنبی ویران شد، ملت یهود دو هزار سال در آرزوی بازگشت به سرزمین پدری خود انتظار کشید و هر روز سه بار برای این بازگشت به نیایش پرداخت.

همانگونه که در صفحات پیشین خواندید، از اواسط قرن نوزدهم، همزمان با تجزیه شدن امپراطوریهای بزرگ اروپا و پدید آمدن جنبشهای ملی گرائی (ناسیونالیسم)، اندیشمندان یهودی نیز به این نتیجه رسیدند که تنها راه حل مساله یهود و پایان بخشیدن به موج کشتارها (پوگروم) علیه یهودیان آن است که آنان نیز مانند هر ملت و قوم دیگری از استقلال ملی برخوردار گردند و کشور یهود را دوباره در سرزمین پدری برپا سازند.

در قرنهای هیجدهم، نوزدهم و اوائل قرن بیستم برخی اندیشمندان یهودی عقیده داشتند که اگر یهودیان در جامعه عمومی کشورها حل شوند و آئین ویِِژه و شیوه زندگی مخصوص خود را کنار گذارند و همرنگ دیگران شوند، مساله هویت ملی-مذهبی آنان حل خواهد شد و از تعقیب و آزار و تحریم اموال و رنجهای دیگر در امان خواهند ماند. ولی رویدادهای اواخر قرن نوزدهم (شدت گرفتن پوگرومها در روسیه تزاری) و تبعیض و آزارهای قرن بیستم ثابت کرد که مساله یهودیان هنگامی واقعا حل خواهد شد که آنان مانند هر ملت دیگری از استقلال ملی برخوردار باشند و بتوانند در سرزمین پدری خود آزادانه زندگی کنند.

این واقعیت به وضوح تمام در نیمه نخست قرن بیستم آشکار گردید. زیرا با آنکه یهودیان در جنگ جهانی اول دوش به دوش سربازان آلمانی از خاک آن سرزمین دفاع کرده بودند، با به روی کار آمدن آلمان هیتلری دوران آزارهای دهشتناک علیه یهودیان آغاز گردید و در آلمان به آنان برچسب بیگانه زدند و مورد افترا قرار دادند و بالاخره هیتلر به نابودی قوم یهود پرداخت که نتیجه آن کشته شدن شش میلیون نفر یهودیان اروپا و شمال آفریقا در بازداشتگاههای مرگ و کوره های آدم سوزی در مرکز و شرق اروپا (به ویژه لهستان) گردید.

دنیا دریافت که اگر پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، یهودیان نیز مانند هر ملت دیگر دارای سرزمین مسقتل خویش و ارتش خود و حکومت خویش بودند، هیتلر جرات نمیکرد در صدد انهدام آنان برآید و حتی اگر چنین نقشه شومی داشت، یهودیان میتوانستند از خود دفاع کنند و این چنین گوسفندوار به اردوگاههای مرگ فرستاده نشوند.

کشور اسرائیل با این هدف استقلال خود را بازیافت که بتواند میهن و مامن یهودیان سراسر جهان باشد و همانگونه که مصری و فرانسوی و ایرانی و ژاپنی دارای وطن خویش هستند، یهودیان نیز که نخستین قوم یکتا پرست جهان بوده و بخش قابل ملاحظه ای از تمدن و فرهنگ و باوریهای دینی جهان مدیون آنهاست، باید بتوانند در سرزمین پدری خود، برخوردار از رفاه و امنیت زیست کنند و به خدمتهای علمی و فرهنگی و اجتماعی به مردم دنیا ادامه دهند.

یهودی کیست؟

گفتیم که کشور اسرائیل با این هدف برپا شد که یهودیانی که در کشورهای مختلف جهان مایل به بازگشت به سرزمین پدری هستند و یا در سرزمینهای دیگر هدف آزار یا تهدید قرار دارند، بتوانند به آنجا مهاجرت کرده و از زندگی امن و آزاد برخوردار گردند.

با توجه به این اصل، اسرائیل تنها مهاجرانی را می پذیرد که یهودی هستند و از جذب مهاجران یا آوارگان غیر یهودی معذور است. زیرا نه تنها امکانات مالی اسرائیل برای جذب مهاجران محدود است، بلکه اسرائیل نیز سرزمین کوچکی است که نمیتواند در کنار مهاجران یهودی، پناهجویان و یا مهاجران غیر یهودی را نیز در خود بپذیرد.

واژه یهودی دارای دو تعریف است: از نظر دینی، یهودی فردی محسوب میشود که از پدر و مادر یهودی (و یا دست کم از مادر یهودی) زاده شده و خود به دین دیگری گرویده نباشد.

ولی از نظر قوانین کشور اسرائیل، در مورد افرادی که حق سکونت در این کشور را میتوانند داشته باشند، تعریف گسترده تری از واژه یهودی ارائه شده است.

از نظر «قانون بازگشت» (یکی از نخستین قوانینی که در پارلمان اسرائیل نوخاسته به تصویب رسید)، حتی اگر فردی دارای پدر بزرگ و یا مادر بزرگی (از جانب پدر یا مادر) بوده که یکی از آنها یهودی بوده، خود او نیز یهودی محسوب میشود و حق مهاجرت به اسرائیل دارد. چنین فردی باید با ارائه کردن مدارک متقن و یا شاهدان معتبر این ادعای خود را ثابت کند و در ضمن تائید نماید که خود او نیز به آئین و فرهنگ یهود معقتد و پای بند است.

چنین فردی در صورتی که مایل به مهاجرت به اسرائیل باشد، میتواند در کشورهای مختلف به «آژانس یهود» (سوخنوت – סוכנות) مراجعه کند و برای مهاجرت ثبت نام نماید. در کشورهائی که ادارۀ سوخنوت وجود ندارد، متقاضیان میتوانند به سفارتخانه و یا کنسولگریهای اسرائیل مراجعه کنند.

کمک به مهاجران تازه وارد

دولت اسرائیل همواره جهت جذب مهاجران تازه وارد، چه از نظر اقتصادی و چه از لحاظ اجتماعی، مزایائی قائل شده تا آنان بتوانند هرچه بهتر و در مدتی هرچه کوتاه تر جذب شوند و یک زندگی آبرومندانه برای خود برپا سازند.

این مزایا شامل حال افرادی میگردد که مستقیما از کشور خود به اسرائیل مهاجرت کنند. ولی مواردی نیز وجود دارد که یک خانواده یهودی از کشور زادگاه خود ( که در آنجا یهودیان مورد تبعیض و آزار قرار دارند) خارج شده و پس از چند سال اقامت در کشور دوم (که در آنجا یهودیان در آزادی و برخوردار از تساوی حقوق کامل زندگی میکنند)، درصدد برمیآید به اسرائیل مهاجرت کند. گرچه اسرائیل امکانات مالی و مزایای بیشتری در اختیار مهاجرینی قرار میدهد که از کشورهای ضد یهود به اسرائیل آمده اند، ولی اگر اقامت چنین مهاجرینی در کشور آزاد دوم کوتاه تر از سه سال بوده، همه مزایا هنوز طبق کشور اول به این مهاجرین تعلق میگیرد.

مهاجرینی که پیش از ورود به اسرائیل در سوخنوت ثبت نام کرده اند، ترتیب مهاجرت آنها داده میشود. ولی در اکثر موارد، حتی اگر به خرج خود به اسرائیل آمده باشند، هزینه سفر به آنها بازپرداخت میشود.

ورود به فرودگاه اسرائیل

با ورود به فرودگاه بین المللی بن گوریون (בן-גוריון)، و پس از گذراندن تشریفات بازرسی گذرنامه، مهاجرین به دفتر ویژه وزارت جذب مهاجر (משרד הקליטה) منتقل میشوند و همه تشریفات ثبت نام و صدور اوراق لازم انجام میشود. مهاجر در این دفتر کارت شناسائی موقت دریافت میکند که بر اساس آن، وزارت کشور بعدا شناسنامه دائمی (תעודת זהות) را صادر خواهد کرد.

همچنین، کارمندان دفتر به مهاجر سند مهاجرت (תעודת עולה) میدهند که در آن تائید شده که او میتواند از خدمات و حقوقی که به مهاجرین داده میشود، بر حسب قوانین و مقرارتی که او را شامل میگردد، استفاده کند. به موجب سند دیگری که به مهاجر داده میشود، افراد خانواده او می توانند به مدت شش ماه از خدمات بهداشتی رایگان برخوردار گردند.

پس از پایان تشریفات اولیه، مهاجر و خانواده اش اگر از قبل خانه ای اجاره کرده اند به آن انتقال مییابند و یا موقتا میتوانند نزد بستگان خود سکونت گزینند. در برخی موارد که مهاجرین قبلا با نماینده سوخنوت به توافق رسیده باشند، میتوانند در مراکز موقت مهاجرین (מרכז קליטה) سکونت جویند. به مهاجرین توصیه میشود که پیش از ترک کشور مبدا، هر گونه سند و مدرک و جوازی را که در مورد خود و خانواده دارند با خویش به همراه آورند. زیرا در اسرائیل به آن نیاز خواهند داشت.

مهاجرین فارسی زبان میتوانند پیش از ورود به اسرائیل و یا پس از آن تلفنی با آقای یوسی شرگاء (יוסי שרגא) تماس بگیرند (شماره تلفن 6204313 -2 -0722 ). اگر به اسرائیل رسیده اید، به وسیله این شماره های تلفن میتوانید با ایشان صحبت کنید: 6204313 -02 و 6204353-02

مراحل اولیه جذب

مهاجر میتواند پس از ورود به اسرائیل مستقیما به خانه ای که از پیش خریداری یا اجاره کرده است، انتقال یابد و یا موقتا نزد بستگان خویش اقامت کند. ولی اگر هیچیک از این امکانات را نداشته باشد، و در صورتی که پیش از ورود به اسرائیل، با نمایندگان سوخنوت به توافق رسیده باشد، به مراکز جذب مهاجر (מרכז קליטה) انتقال مییابد. مدت اقامت در آپارتمانهای این مرکز محدود است و بین شش ماه تا یک سال میباشد. در طول مدت اقامت در این مرکز، مهاجر میتواند در کلاس فراگیری زبان عبری در همان محل شرکت کند. علاوه براین، او میتواند یک دوره تکمیلی برای شغل یا حرفه ای که دارد بگذراند تا زودتر بتواند وارد بازار کار اسرائیل گردد. در آپارتمانهای مرکز کلیتا وسائل اولیه زندگی از قبیل اجاق گاز، یخچال و تختخواب وجود دارد و کرایه ماهیانه مختصری نیز گرفته میشود.

کسانی که به جای اقامت در چنین مرکزی، ترجیح میدهند که مستقل بوده و در آپارتمان خریداری شده و یا اجاره ای زندگی کنند، از مزایای دیگری برخوردار خواهند شد. وزارت جذب مهاجر هر ماه به اجاره نشینان مبلغی را بعنوان کمک خرج میپردازد. همچنین کسانی که مایل به خرید آپارتمان باشند، میتوانند وام مسکن و وام رهنی دریافت کنند. این مزایا به مدت هفت سال از تاریخ ورود مهاجر به اسرائیل اعتبار دارد. اجاره خانه، در مدت پنج سال اول ورود مهاجر به او پرداخت میشود. باید تاکید کرد که کمکها و امتیازاتی که به مهاجرین تعلق میگیرد، هر چند گاه یکبار تغییر میکند و مقررات جدیدی انتشار مییابد. آنانی که از کشورهای سختگیر علیه یهودیان، به اسرائیل مهاجرت میکنند از مبالغ بیشتری بعنوان وام مسکن و مزایای دیگر برخوردار میگردند.

کمک مالی به مهاجرین

برای آنکه مهاجر در ماههای اولیه ورود خود به اسرائیل مبلغی پول در اختیار داشته باشد که بتواند هزینه های اولیه خود را بپردازد، اداره جذب مهاجر مبلغی را به عنوان هدیه ورود به او میدهد که نیمی از آن در فرودگاه پرداخت میگردد و نیمه دیگر در ظرف هفت ماه بعدی به او داده میشود. امید آن است که مهاجر پس از این هفت ماه توانسته باشد به کار پرداخته و دارای درآمد گردد و بتواند زندگی خود را اداره کند. وزارت کار و رفاه اجتماعی اسرائیل میکوشد مهاجران بیکار را به دوره های کار آموزی در زمینه شغلی آنها بفرستد تا زودتر جذب بازار کار گردند. پول نقدی که به مهاجران پرداخت میشود، «سل کلیتا» (סל קליטה- سبد جذب) نام دارد.

همچنین، مهاجران تازه وارد برای خرید یا واردات وسائل زندگی خود از یک سلسله معافیتهای گمرکی و حتی کمک مالی برخوردار میشوند. کمک مالی به صورت وام داده میشود تا مهاجر تازه وارد بتواند وسائل اولیه مورد نیاز زندگی خود را هر چه زودتر خریداری کند. این مبلغ کمکی و میزان معافیت گمرکی به تعداد افراد خانواده فرد مهاجر و سن افراد بستگی دارد.

کمکهای اجتماعی و بهداشتی

سازمان بیمه ملی اسرائیل (המוסד לביטוח לאומי) یک نهاد دولتی است که مسؤولیت تامین نیازهای اجتماعی شهروندان را به عهده دارد. این نهاد به افرادی که به دلائل گوناگون قادر به تامین معاش خود نباشند، کمک مالی پرداخت میکند و به صورت محدودی، پرستار کمکی در اختیار معلولین و سالخوردگان قرار میدهد و به توان بخشی افرادی میپردازد که دارای محدودیتهای جسمانی هستند ویا زوج خود را از دست داده اند. طبق قوانین سازمان بیمه ملی، به خانواده هائی که فرزندان زیر 18 سال دارند که در اسرائیل زندگی میکنند، مقرری اولاد پرداخت میشود. همچنین همه شهروندان اسرائیل با رسیدن به سن بازنشستگی (زنان در 60 سالگی و مردان از سن 65 به بالا) از مستمری پیری برخوردار خواهند شد. این مستمری به افرادی که هنوز کار میکنند و درآمد بالا دارند تعلق نمیگیرد.

از آنجا که هر شهروند حق دارد از زندگی شرافتمندانه ای برخوردار گردد، وزارت جذب مهاجر به افراد تازه وارد، در سال اول مهاجرت آنان به اسرائیل کمک هزینه معاش پرداخت میکند. این مقرری به افرادی داده میشود که قادر به تامین نیازهای مالی اولیه خود نیستند و با آنکه کار میکنند، ولی درآمد آنها در حدی نیست که بتواند حداقل زندگی مرفهی را برای آنان تامین کند.

مزایای بیمه بهداشت و درمان، همه شهروندان اسرائیلی و مهاجران تازه وارد را شامل میشود. شهروندان شاغل باید 5 در صد از درآمد خود را بعنوان حق بیمه بهداشتی بپردازند. ولی مهاجرین در مدت شش ماه اول ورود خود میتوانند از خدمات درمانی و بهداشتی به طور رایگان استفاده کنند.

وزارت جذب مهاجر همچنین به تازه مهاجرانی که بخواهند به شغل آزاد بپردازند، طبق مقرراتی، کمک مالی اعطا میکند که دوره برخورداری از آن، ده سال اول مهاجرت است.

در اسرائیل نهادی نیز برای کمک به دانشجویان تازه وار فعالیت دارد (מנהל הסטודנטים- مینهال هستودنتیم) که طبق مقررات خود، تسهیلاتی را در اختیار آنان قرار میدهد که از جمله شامل معافیت آنها از پرداخت شهریه دانشگاهی ، دریافت وام تحصیلی و کمکهای مشورتی و اجتماعی است. این نهاد همچنین برای مهاجران تازه وارد که مایلند در دانشگاه به تحصیل بپردازند دوره های آمادگی (קורס מכינה) ترتیب میدهد که در آن دانشجویان زبان عبری را بهتر فرا میگیرند و برخی دروس اساسی را که در کشور خود به حد کافی نیاموخته اند تکمیل میکنند و همچنین بر میزان معلومات خود میافزایند تا بخت بیشتری برای پذیرفته شدن در دانشگاه داشته باشند.

توجه داشته باشید که همه اطلاعات و راهنمائیهائی که در این بخش عرضه شده جنبه کلی دارد و گاه به گاه تغییراتی در قوانین و مقررات داده میشود. همچنین برخورداری از مزایای ذکر شده به سن، کشور مبدا، تعداد اعضای خانواده، وضع مالی و عوامل دیگر بستگی دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر