دانلود جلد سوم قرائت قرآن غیر دینی

دانلود جلد سوم قرائت قرآن غیر دینی
کتاب “قرائت قرآن غیر دینی” جلد سوم، نوشته “دکتر رضا آیرملو“
«قرآن غیر دینی» و تکوین تاریخی حکومت و شریعت اسلامی
اگر واقعا ادعای این شریعت سازان از نظر وجود علوم مثبته و مدرن در قرآن صحت دارد، پس چرا با وجود این همه شخصیت های مقدس و نیمه مقدس اسلامی، کسی از این همه بزرگانی که گویا نهار و شامشان را در پیش خدا میل می کنند و حتی با استفاده از این رفاقت و همبستگی می توانند در روز قیامت برای ما امت اسلامی شفاعت کرده و جایی در بهشت دست و پا کنند، در زمان خود از عهده استخراج این دانش های پنهان بر نیامده اند؟ همه این مدعیان با استفاده از دست آوردهای علوم جدید به تفسیر قرآن دست می زنند و از این راه، برای علمی خواندن محتوای قرآن دلیل و بهانه می تراشند. از نظر اینان گویا قرآن کتاب علوم و علم الاشیاء است و هرگونه علم و دانش در آن آمده است. اینان البته قادر به اثبات یا نشاد دادن ادعاهای خود نیستند و هم از این رو مدعی اند که گویا این دانش ها و علوم در قرآن وجود دارند ولی پنهانند و به این سادگی قابل استخراج و بیان نیستند.
دانلود کتاب “قرائت قرآن غیر دینی” جلد سوم، نوشته “دکتر رضا آیرملو”

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر