یاد بگیرید تا کمک کنید تا همسرتان بیشترین لذت را ببرد

یاد بگیرید تا کمک کنید تا همسرتان بیشترین لذت را ببرد
ماساژ آلت تناسلی زندگی بسیاری از زنان و مردا
ن را منقلب كرده و روابط آنان را مستحكمتر و زیباتر نموده است. ماساژ بابهشت مردان را وادار به یادگیری طبیعت بدن زن و سر فرو
د آوردن در برابر زیبائی و قدرت آن می كند، ضرورتی كه ایجاد آ‌ن در جمع ما جای تأمّل ندارد. زوجینی كه كه به علت بیماری و یا معلولیتهای فیزیكی قادر به انجام آمیزش نیستند، ماساژ آلت تناسلی، لذت جنسی را برای آنان به ارمغان باز می آورد. زنان بارداری كه با وجود ازدیاد خواهشهای جنسی در طول مدت حاملگی خود را قادر به آمیزش نمی بینند، می توانند نهایت استفاده را از این روش بی خطر برای رسیدن به لذت و آرامش ببرند و از شریك خود بخواهند كه راه و روش ماساژ بابهشت را به خوبی بیاموزند.مردانی كه به هر دلیل از نعوذ آلت خویش عاجزند ولی مایل به ارضاء همسر و یا شریك خود هستند نیز ماساژ بابهشت همسرشان را یكی از بهترین راه های لذت جوئی خواهند یافت. ماساژ آلت تناسلی قدمی مناسب در جهت فراگیری دنیای پر رمز و راز آمیزش و س*fک*س برای نوجوانان و بزرگسالانی است كه هنوز آمادگی لازم را برای آمیزش در خود نمی یابند. بسیار مهم است كه در یابیم «آمیزش و عشق بازی بدون دخول و یا نعوذ آلت مرد هم امكان پذیر است و شاید بسی لذتبخش تر.»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر