اسپرم هاي مردان چاق تنبل هستند


تحقيقات اخير پژوهشگران نشان داده است چاقي مي‌تواند قدرت باروري در مردان و کيفيت اسپرم را کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه طبق تحقيقي که مشروح آن در مجله Fertility & Sterility به چاپ رسيده است محققان آرژانتيني دانشگاه ملي کوردوبا متوجه شدند در مردان مبتلا به چاقي ميزان تحرک اسپرماتوزوييد به شدت کاهش مي‌يابد. محققان پس از بررسي نمونه‌اي از اسپرم‌هاي 749 مرد که مبتلا به ناباروري بودند متوجه شدند ميزان سرعت و قدت جابه‌جايي اسپرماتوزوييدها در مران چاق‌ بسيار کندتر و ضعيف‌تر از ميزان آن در مردان با وزن نرمال يا مبتلا به اضافه‌وزن است. محققان ميزان آلفاگلوکوزامين خنثي را نيز اندازه‌گيري کردند. در واقع آلفا گلوکوزامين کنترل‌کننده فعاليت درست اپيديديم است که آن خود ساختاري است که اسپرماتوزوييدها در آن رشد کرده و به بلوغ مي‌رسند.بررسي‌ها نشان داد حتي ميزان آلفاگلوکوزامين خنثي نيز در مردان ابتلا به چاقي کمتر از ميزان آن در ساير مردان بود. لازم به ذکر است مردان چاق با کاهش وزن مي‌توانند به بالا رفتن کيفيت اسپرم و قدرت باروري خود کمک کنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر