كمرباريكترين زن جهان

كمرباريكترين زن جهان

یكی از خبرسازهای مطبوعات در حدود 30 سال پیش این بود كه یك زن مكزیكی 32 ساله كمرباریكترین زن جهان است و روكورد آن هم در كتاب ركورددارهای جهان ثبت شد، با كمری 25 سانتیمتری.جالب است بدانید كه این زن مكزیكی اكنون با 62 سال سن همچنان ركوردار است اما با كمری 33 سانتیمتری. این خانم كه به خانم كمر زنبوری مشهور است از سه سالگی از محكم ترین كمربندها استفاده می كرده و سه فرزند نیز دارد و هرگز اجازه نداده شكم او چاق شود.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر