فال روزانه ۲۳ فروردین ماه

متولدين فروردين
يک مهماني در آينده نزديک در پيش است که شما را خوشحال خواهد کرد. مسائل مالي و مشارکت بوضوح در ستاره شما ديده ميشود. صبر و خونسردي ذاتي متولدين فروردين کمک موثري در انتخاب بهترين و مطلوبترين راه براي آنها خواهد بود.

متولدين ارديبهشت
نامه اي بدستتان خواهد رسيد که خوشحالتان خواهد کرد. خواسته هاي خود را نيز مد نظر داشته باشيد و اجازه ندهيد که ديگران در شما نفوذ کنند و بنفع خود اهداف شما را در مرحله بعد قرار دهند.

متولدين خرداد
مسافرتي در پيش خواهيد داشت که اجراي آن موکول به انجام کاريست لازم و ضروري ولي قطعا اين مسافرت انجام خواهد شد. منتظر يک نامه يا تلفن خوشحال کننده از يک ناآشنا باشيد. بي اعتماد بديگران هستید سعی کنید براي هر پيشنهاد فکر کنيد.

متولدين تير
از خريدهاي شخصي بپرهيزيد مگر اينکه واقعا لازم و ضروري باشد. پيشنهاد و مشارکت و احتمالا ازدواج براي مجردها پيش بيني ميشود. منتظر دريافت هديه يا دعوت به يک مهماني از طرف يکي از آشنايان باشيد .

متولدين مرداد
بي اعتماد بديگران نباشيد ولي اعتماد بيش از حد و چشم و گوش بسته را نيز جايز ندانيد. اگر در صدد خريد ملک هستيد و يا احيانا تصميم به نقل و انتقال بخانه جديد گرفته ايد آنرا باجرا در آوريد که خيلي خوب آمده است.

متولدين شهريور
کمک بديگران را در مرحله بعد از کارهاي ضروري قرار دهيد و بيشتر بفکر خود باشيد. کمک قابل توجهي از يکنفر در زمينه هاي کاري خواهيد گرفت که ميتوانيد عجالتا بار سنگيني را از دوش شما بردارد .

متولدين مهر
تخيلات شما از ماحصل آنچه که ممکن است بعد از انجام يک کار حادث شود با آنچه که در عالم واقعي پيش خواهد آمد احتمالا اختلاف زيادي خواهد داشت از هيچگاه پيش داوري نکنيد و انجام کارها را بي جهت به آينده موکول ننمائيد.

متولدين آبان
مسائل عاطفي و يا عشقي در طالع شما ديده ميشود و براي آنها که مجرد هستند امکان يافتن دوست و شريک احتمالي زندگي بسيار زياد است. شک و دو دلي را بخود راه ندهيد و از آشنائي با دوستان جديد نهراسيد.

متولدين آذر
بسياري از مشکلات شما زائيده تفکر و نحوه عملکردتان است که با کوچکترين تغيير در طرز تفکر و تغيير روش در مواجهه با مسائل روزمره زندگي بسياري از آنها خود بخود از بين خواهند رفت. به احتمال قوي سفري در پيش خواهيد داشت که علاوه بر تفريح در آمدي نيز برايتان در بر خواهد داشت.

متولدين دي
چندان به اطراف خود توجه نداشته باشيد که اطرافيان شما عليرغم علاقه اي که بشما دارند ممکن است با تصميم گيريهاي خود و با روشهائي که در پيش پاي شما ميگذارند موجب صدمات مالي و يا اتلاف وقت شوند. نامه اي از راه دور دريافت خواهيد کرد که خوشحال خواهيد شد.

متولدين بهمن
فرصت خوبي خواهيد داشت که کمي هم به مسائل مالي خود برسيد و حسابهاي خود را سر و سامان بدهيد. اعتماد خوب است و بد دلي بد، ولي اعتماد بيش از حد به گفته هاي ديگران و قبول هر آنچه که بشما ميگويند بصورت چشم و گوش بسته ميتواند به ضرر شما تمام شود.

متولدين اسفند
مشارکت و مسائل مالي در طالع شما بوضوح ديده ميشود از اينرو زمان خوبي براي تصميم گيري در اين قبيل زمينه هاست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر