فال روزانه ۹ فروردین ماه

متولدين فروردين
عشق مصنوعي گريبان معدودی از متولدين اين ماه را گرفته که بايد هر چه زودتر آنرا سر و سامان بدهند و از اينکه عده ای اين مسئله را حربه ای برای کوبيدن و رسوايي بپا کردن، جلوگيری کنند .

متولدين ارديبهشت
قهر و آشتي در جمع بعضي خانواده ها سبب کدروت شده و آن احترام متقابل را از هم گرفته، بهتر اينست که کمي جدیتر به مسائل خود بپردازند و خود را اسير اين فراز و نشيب بيهوده نسازند .

متولدين خرداد
بعضي خانمهای متولد اين ماه در زمينه مديرت، موفقيت و کار و کسب بسيار توانا و خوش شانس هستند ولي معمولا" قدرشان را کمتر ميدانند . حضور بعضي پدر و مادرهای عاقل و دور انديش در جمع متولدين اين ماه سبب شده خيلي از اختلافات و جدايي ها در نطقه اول متوقف شده و بايد قدر اين انسانها را بدانند .

متولدين تير
در مورد عزيزان وابسته نيز نگران نباشند، اين مرحله سرد زود پايان ميگيرد، اغلب دختر خانمهای متولد اين ماه به عشق پر شوری دست مي یابند و يا سريع به سوی ازدواج ميروند .

متولدين مرداد
رقابت عاشقانه ای ميان معدودی از متولدين اين ماه پيش آمده که در صلاح هيج کدام نيست و بايد هر چه زودتر در پايان دادن به اين مشکل گام بردارند و سر و سامان بخشند .

متولدين شهريور
اگر از ريشه به حوادث زندگي اين ماه نگاه کنيم مي بينيم که اکثريت آنها هيچگاه زندگي آرام و بدون سر و صدائي نداشته اند، يعني در واقع با چنان شيوه ای عادت ندارند، همين مسئله بروی روحيه آنها تاثير مثبت داشته، درصد بالائي از آنها از رويدادهای منفي و شکست ها نيز برای خود مسائل مثبت ميسازند. خبرهای شادی در انتظار شماست.

متولدين مهر
درصدی از متولدين اين ماه در زندگي زناشوئي باشانس بلندی همراهند و برخي نيز در سالهای پيری با نامرادی و شکست عاطفي روبرو ميشوند. اما آنچه که مسلم است امروز، خبر خوشی برای همه ی متولدین این ماه خواهد بود.

متولدين آبان
اغلب مجردهای اين ماه در آستانه تصميم گيری برای ادامه تحصيل، گذراندن دوره تخصصي و يا آغاز زندگي زناشوئي هستند، در ميان آنها بعضي نيز گرفتار عشق پرشور ولي هنوز نامعلومي شده اند که اگر بموقع در سر و سامان دادن به آن همت نکنند مسلما" با بن بست ها و دردسرهائي روبرو ميشوند .

متولدين آذر
عشق برای متولدين اين ماه دارای جلوه و اهميت خاصي است و به همين علت نيز اين گروه معمولا" زندگي را بدون عشق، مردن تدريجي میدانند. امروز ديدارتان با يک دوست قديمي تازه خواهد شد .

متولدين دي
اگر با ظرافت و سياست شروع به نزديک شدن به بچه ها نمایید، دوستي و صميميت با آنها و همچنين فهميدن و درک شان با توجه به موقعيت زماني، مسلما" به راه حل های معجزه آسائي خواهید رسید .

متولدين بهمن
خانمهای متولد اين ماه اغلب مورد تقليد اطرافيان هستند و درضمن حرفها و نظرات شان برای بعضيها حکم سند را دارد . کسي در خانواده تان از دست شما دلگير است، سعي کنيد دل او را بدست بياوريد .

متولدين اسفند
امروز ريسک برای متولدين اين ماه با نتايج خوب همراه است، البته اين ريسک در زمينه های خريد و فروش و اقداماتي برای تغيير و تحول در کسب و کار با پيش بيني های منطقي حتما" توام با موفقيت خواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر