فال روزانه ۱۹ فروردین ماه

متولدين فروردين
اگر بتوانید از این شور و هیجان به خوبی استفاده کنید و آنرا مهار سازید به شما قدرت و توان تازه ای خواهید بخشید که در پرتو آن میتوانید موانع بزرگ را از سر راه بردارید.

متولدين ارديبهشت
سفري براي شما پيش بيني ميشود که نتايج آن بسيار مطلوب است. چنانچه در صدد اسباب کشي و تغيير محل اقامت خود هستيد ميتوانيد هر چه زودتر نسبت بآن اقدام کنيد که در طالع شما هرگونه نقل و انتقال و مسافرت خوب آمده است .

متولدين خرداد
دوست جديدي پيدا خواهيد کرد که از آشنائي با او خوشحال خواهيد شد. اين دوست براي شما قدم خواهد داشت و وجودش ميتواند بسياري از مشکلات شما را از ميان بردارد بدون اينکه خودش مستقيما در حل مشکلات شما دخيل باشد. منتظر نامه اي از راه دور باشيد.

متولدين تير
اگر در صدد خريد يا فروش ملک هستيد کمي تامل کنيد و صبور باشيد. يک پيغام يا يک ديدار غير منتظره با يک دوست قديمي شما را متعجب خواهد کرد. آنرا بفال نيک بگيريد. دو مورد نامه احتمالا از راه دور در طالع شما ديده ميشود.

متولدين مرداد
مشارکت و شانس يا اقبال، پول و نامه احتمالا از راه دور و مسائل خانوادگي در طالع شما ديده ميشود. متولدين مرداد که صاحب فرزند ميباشند ممکن است در رابطه خواسته هاي فرزندانشان يا احيانا کنترل کردنشان مشکلاتي پيدا کنند. سیاره ی شما در زمينه هاي ملکي از هر نوع و از هر طريق فوايد بسيار مطلوبي برايتان ايجاد خواهد کرد. تندرستي در طالع شما ديده ميشود .

متولدين شهريور
اگر در گذشته فعاليتهائي کرده ايد در آينده پاداش زحمات خود را يکي پس از ديگري خواهيد گرفت. سياره ونوس مهمان شما خواهد بود و شرايطي ايجاد خواهد کرد که طي آن به موفقيتهاي چشمگير نايل گرديد.

متولدين مهر
در روزها نامه و پول و مشارکت در طالع شما ديده ميشود. اگر احساس ميکنيد که ديگران بعضي چيزها را از شما پنهان ميکنند، نگران نباشيد چون مسائل بنفع شما و در کوتاه مدت برملا خواهند شد.

متولدين آبان
از آنجا که ونوس نيز در طالع شما خودنمائي ميکند، امکان آشنائي مجردها با زوج آينده وجود دارد. ميزان اتکاي بنفس و قدرتي که در درون شما نهفته است، افزايش چشمگيري مي يابد بنابراين از فرصت استفاده کنيد و در برقراري ارتباط با ديگران پيشگام شويد.

متولدين آذر
عطارد در قسمت فوقاني طالع شما در حال حرکت است و قواي فکري شما را در برخورد با مسائل و يا اهدافي که داريد تامين ميکند. اين خاصيت همراه با تاثيرات اورانوس بشما فرصتي خواهد داد تا بتوانيد در خلال اين روز به جنبه هاي مهم زندگي خود بيشتر فکر کنيد و تصميمات جدي و عمده در مورد کار و حرفه و يا زندگي خود بگيريد .

متولدين دي
از اينرو امکان وقوع مسافرت براي شما پيش بيني ميشود. همچنين يک رابطه قابل توجه بين مسافرت و دوستيابي خودنمائي ميکند و براي آنها که مجرد هستند امکان آشنائي با زوج آينده بسيار محتمل ديده ميشود .

متولدين بهمن
به شما مژده ای در ارتباط با يکسري تسهيلات مالي و يا ساخته شدن يک منبع مالي جديد ميدهد از اينرو هرگونه پيشنهادي که بشما در زمينه هاي شغلي ميشود را جدي تلقي کرده و نسبت به اجام آن فکر کنيد.

متولدين اسفند
مسائل را عجالتا ساده بگيريد تا خود بخود حل شوند. زندگي خصوصي و روابط عشقي با عاطفي شما در با بازيگري مريخ و اورانوس به نقطه اوج و شکوفائي غير منتظره اي خواهد رسيد. براي آنها که مجرد هستند و بدنبال زوج آينده خود ميگردند عشق با يک نگاه پيش بيني ميشود .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر