فلک کشون

فلک کشون

هییی روزگارمعلمانی بس عقده ای داشتیمبا شلنگ هایشان ، ما را به باد کتک میدادنداول صبح که دیر بر سر کلاس میرفتیم(تو سرمای سوزان)اول دستهایمان را گرم میکردیم و بعد آماده شلنگ خوردن

manbaa:edalatkhaneh

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر