فال روزانه ۲۷ فروردین ماه

متولدين فروردين
براي متولدين اين ماه فهميدن و درک کردن آدم ها زياد مشکل نيست چرا که اغلب داراي حس ششم قوي هستند و گاه همين حس به آنها ياري ميدهد تا از حوادث و بلايا بدور باشند . نگاهي به زندگي زناشويي متولدين اين ماه خبر ميدهد که آنها با همين امتيازات در انتخاب همسر معمولا دچار اشتباه نميشوند ولي گاه بدليل احساسات و قلب پاک و رئوف دچار اشتباه نيز ميشوند.

متولدين ارديبهشت
اصولا متولدين اين ماه آدمهاي بسيار خوش قلب و فداکاري هستند ولي گاه بدليل بعضي لجبازيها خود را به دردسر مي اندازند . در زمينه کاري و مشکلات محيط کار، بايد با سياست عمل کرد . بايد هماهنگي ايجاد کرد . در زمينه بعضي اختلاف نظرها و يا زمزمه جدايي ها در ميان سي در صد از متاهلين بايد توصيه نمود عاقل باشيد و محتاط .

متولدين خرداد
بدگويي هاي عده اي، متولدين اين ماه را دچار خشم ساخته، چون خود اصلا خوش قلب و مهربان هستند. هيچگاه نمي خواهند زندگي و روابط آدمها را بهم بريزند. از اين گروه ها نيز نفرت دارند. حتي اگر وابسته شان باشند.

متولدين تير
متولدين اين ماه، خصوصا خانم ها و دخترخانم هاي زيبا بايد بدانند که گروهي از مگسان دور شيريني هميشه بدنبال آنها روان هستند، مرتب زمزمه هاي عاشقانه و وسوسه انگيز دارند چون خلاقيت هاي اين گروه سبب حسادت و حساسيت و يا نظرتنگي هاست.

متولدين مرداد
بدگويي ها و غيبتهاي دو سه نفر سبب گرديده روابط صميمي گروهي از متولدين اين ماه با دوستان و فاميل و گاه همکاران دچار تيرگي شود. براي حل اين مشکل ابتدا بايد اين آدمهاي مسموم را شناسايي و رسوا نمود و سپس با توضيح و برقراري پل هاي تازه اجازه چنين دخالتها و سمپاشيهايي را نداد.

متولدين شهريور
خيلي از مجردهاي اين ماه براي ازدواج و نامزدي در حال تصميم گيري هستند. برخي در زمينه مسائل احساسي دچار بن بست هايي شده اند در کل اين گروه بايد با احتياط و دورانديشي تصميم بگيرند.

متولدين مهر
روحيه فداکاري متولدين اين ماه در مورد خانواده و فاميل نشان از قلب پاک و مهربان شان دارد و کاش همه آنها قدر مهرباني و فداکاري اين عده را بدانند. اگر حتي جوابگو نيستند حداقل سبب آزارشان نشوند.

متولدين آبان
براي خيلي از متولدين اين ماه که بدلايلي از زندگي مشترک خسته و کسل شده اند وسوسه هايي پديد آمده که تن به جدايي برسد. اين گروه بايد با بررسي زندگي خود امتيازات و کمي و کاستيها تصميم نهايي را بگيرند چرا که در بازگشت به زندگي مجردي و آن درگيريهاي قبلي براي خيلي از متاهلين امروز ديگر کارساز و دلچسب نيست و بهتر است از اين وسوسه ها بدور باشند و يا ترتيب مسافرت ها، صحبت هاي منطقي در حل مسائل بکوشند.

متولدين آذر
با رفت و آمدهاي جديد، آشنايان تازه، بگومگوها و بحث و جدلهاي تازه نيز در زندگي متولدين اين ماه بوجود خواهد آمد. مسلما تفاهم، دوستي و مقاومت و خوش قلبي سبب ميشود اين رويدادها خيلي زود حل شود. در غير اين صورت ادامه و گسترش آن سبب بهم ريختن زندگيها ميشود.

متولدين دي
خيلي از متولدين اين ماه در رسيدن به خواسته ها و آرزوهاي خود عجول هستند. همين روحيه سبب شده گاهي براي کسب موقعيتها به بيراهه بروند و يا از مسير پرفراز و نشيب و سختي عبور کنند و گاه به بن بست برسند. همين روحيه در زمينه بدست آوردن ثروت نيز برخي از اين عده را دچار دردسر ميسازد.

متولدين بهمن
اگر به متولدين اين ماه امکانات مالي داده شود معمولا از بعضي کارها اعجاز مي آفرينند و يا بقولي با خلاقيتها و توانايي خود از هيچ همه چيز ميسازند. به همين جهت به متولدين صالح و مطمئن اين ماه بايد ميدان داد.

متولدين اسفند
بعضي حوادث و رويدادهاي اخير سبب شده روحيه شاد و آرام خيلي از متولدين اين ماه کسل و عصبي و نا اميد شود. معمولا در اين ميان برخي آدمهاي نه چندان خوش قلب و يا حداقل بدبين به همه چيز و همه کس سبب ساز هستند و با رفتار و کردار و حرفهاي خود بروي اطرافيان تاثير منفي ميگذارند. خوشبختانه متولدين اين ماه آدمهاي قاطع و مقاوم و سنت شکني هستند و خيلي زود ميتوانند از اين گونه آدم هاي منفي دور شوند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر