فال روزانه ۲۰ فروردین ماه

متولدين فروردين
تاثيرات سیاره امروز در روي متولدين فروردين ممکن است ايجاد برخي سوء تفاهمها در زمينه هاي زندگي خانوادگي و يا در جمع دوستان کند . خود را براي يکسري مسئوليتهاي جديد و کارهاي اضافي در محيط خانه آماده کنيد.

متولدين ارديبهشت
سياره ها امروز مطابق ميل و توقعات شما ميچرخند. از جمله تاثيراتشان ايجاد ميل و رغبت فراوان به مسافرت کردن و يا برقراري ارتباطهاي اجتماعي و دوستيابي است.

متولدين خرداد
عطارد، سياره حاکم شما تاثيرات مطلوب خود را در زمينه هاي زندگي اجتماعي و روابط شما با ديگران خواهد گذاشت. نظرات و خواسته هاي شما براحتي از جانب ديگران پذيرفته خواهد شد.

متولدين تير
با ورود مريخ در طالع شما در خلال امروز قادر خواهيد بود که در زمينه هاي کاري و يا عقيدتي با رقباي خود مقابله بپردازيد. هر چند که چندان صبور بنظر نميرسيد اما فرصتي طلائي بدست خواهيد آورد تا براي خواسته هاي خود و آنچه که براي شما سرنوشت ساز است اقداماتي بعمل آوريد.

متولدين مرداد
شرايطي ايجاد خواهد شد که طي آن کار را به تفريح ترجيح خواهيد داد. اطرافيان ممکن است از شما توقع داشته باشند که کمي از وقت خود را صرف آنها کنيد. اين خواسته ها چندان بيجا نيست و اگر به آن مبادرت کنيد پشيمان نخواهيد شد.

متولدين شهريور
سياره حاکم بر شما بخ طرز بي سابقه اي فعال است و تاکيد فراوان بر مسافرت دارد. از اينرو هرگونه اقدام براي مسافرت ولو يک مسافرت کوتاه چند روزه شديدا تجويز ميشود.

متولدين مهر
با موجي از توقعات از جانب ديگران مواجه خواهيد شد ولي سخت نگيريد. سعي کنيد که آنچه که هستيد باشيد و نه آنچه که ديگران متوقع اند.

متولدين آبان
شکل نجومي و وضعيت ستاره ها در طالع متولدين آبان بسيار جالب افتاده است. پرتو قدرتمند مريخ به شما روحيه حادثه جويي و جستجوگري ميدهد از اينرو امکان وقوع مسافرت براي شما بسيار زياد است.

متولدين آذر
پلوتون نه تنها در حيطه سرنوشت و تخيلات شما در آينده نگري داراي تاثيرات بسيار قوي و موثريست بلکه گاه موجب پاره شدن ريسمان گذشته و حال شده و شما را به فراموشي آنچه که در گذشته بوقوع پيوسته وادار ميسازد. اين خاصيت همراه با تاثيرات اورانوس بشما فرصتي خواهد داد تا بتوانيد در خلال اين هفته به جنبه هاي مهم زندگي خود بيشتر فکر کنيد و تصميمات جدي و عمده در مورد کار و حرفه و يا زندگي خود بگيريد .

متولدين دي
قوه تشخيص خوب از بد که بطور طبيعي در وجود شما نهفته است، شما را در جايگاه محکم و مناسبي قرار خواهد داد ولي جمعا" روز پر مشغله اي در پيش خواهيد داشت.

متولدين بهمن
با حجم سنگيني از کار روبرو خواهيد شد. اين حجم کار فقط در زمينه هاي شغلي نيست و ميتواند در رابطه با احتياجات زندگي روزمره نيز باشد. امکان وقوع حادثه ديده مي شود.

متولدين اسفند
براي متولدين اسفند يک سلسله دوستيها و معاشرتهاي اجتماعي بوضوح قابل رويت است. احيانا" با مشکلات مالي روبرو خواهيد شد ولي هرگونه عجله در تصميم گيري در اين خصوص شما را با مشکل بزرگتري روبرو خواهد کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر