فال روزانه ۱۰ فروردین ماه

متولدين فروردين آنچه اينروزها سبب هيجانات و شلوغي هائي در زندگي خيلي از متولدين اين ماه شده، در اصل مقدمه حوادث آينده است که خوشبختانه بيشتر آن مثبت و سازنده خواهد بود.

متولدين ارديبهشت
اطرافيان متولد اين ماه را دو گروه متفاوت تشکيل ميدهند، آدم هايي که قدرشناس و رفيق و همراه هستند و آدم هايي که فقط به جنبه های مادی و برداشت شخصي خود اهميت ميدهند و در اصل اين گروه دارای خصوصيات يک همراه، شريک و همکار خوب نيستند و بايد تنها به همکاری موقت با آنها انديشيد.

متولدين خرداد
آن دسته از متولدين اين ماه که به هر دليلي دچار خشم و عصبانيت ميشوند بايد سعي کنند خوددار و صبور باشند چون ادامه چنين وضعي در نهايت به ضررشان و به از دست رفتن رشته ها و پيوندهای دوستي شان منجر خواهد شد.

متولدين تير
با پيش آمدن بعضي حرفها و مسائل در جمع خانوادگي متولدين اين ماه، کدورتهايي پيش آمده که اگر بموقع در رفع آن اقدام نشود احتمالا" بصورت يک مشکل درخواهد آمد. همبستگي های فاميلي و خانوادگي در ميان اين گروه بسيار محکم و قوی است و نبايد بدلايلي از هم بپاشد.

متولدين مرداد
هماهنگ شدن دو نسل در ميان متولدين اين ماه هميشه آسان بوده، يعني پدر و مادرها با بچه ها خيلي خوب کنار آمده اند و همين مسئله سبب شده تفاهم و دوستي بسيار در جمعشان باشد. با اين حال گروه اندکي از متولدين اين ماه در مورد بچه هايشان به بن بست رسيده اند، يعني قدرت کنترل آنها را از دست داه اند.

متولدين شهريور
خيلي از متولدين اين ماه در ميان چشمان حيرت زده اطرافيان دست به هر کاری ميزنند و موفق هستند و همين مسئله حرفها و شايعات بسياری را برانگيخته است در حاليکه بايد به همت و تجربه و تخصص اين گروه نيز نگاهي بياندازند تا بفهمند که آنها در داشتن چنين موقعيت و کسب پيروزيها، لياقت و شايستگي دارند.

متولدين مهر
متولدين اين ماه بايد در حفظ دوستان خوب خود و در مراقبت و پايداری روابط فاميلي تا حد امکان کوشا باشند. چرا که همين روابط خوب و محکم، در همه شئونات زندگي آنها و حتي آينده ای که در پيش دارند موثر خواهد بود.

متولدين آبان
با پيش آمدن بعضي حوادث، عده ای از متولدين اين ماه دچار پشيماني شده و خود را در ايجاد اين حوادث مقصر ميدانند در حاليکه در اصل چنين نيست و بايد اين را بپذيرند که اين مسائل در هر حال پيش ميايد.

متولدين آذر
ناآرامي و سر گشتگي بعضي از متولدين اين ماه را بايد بحساب دوری از عزيزان، اصولا" دورافتادن از گذشته ها و خاطرات شيريني که زندگي شان را دربر گرفته بود گذاشت، در مجموع متولدين اين ماه آدمهای عاطفي، پابند گذشته و مسائل بسيار عاطفي هستند و بهمين سبب خيلي از دختر خانمهای متولد اين ماه تا سالهای سال بدليل دست نيافتن به ايده آلها ازداوج نمي کنند، خيلي از مردها تا پايان عمر وصلتي را نمي پذيرند.

متولدين دي
شرکت در يک ميهماني سبب ميشود بسياری از متولدين اين ماه چهره واقعي گروهي از اطرافيان خود را بشناسند و باصطلاح با چنين شناسائي برای آينده خود تصميم منطقي بگيرند. در اين ميان بعضي سوءتفاهمات که ميان آشنايان کدورت و دلگيری بوجود آورده بود با حوادث تازه برطرف ميشود و حتي بين گروهي از عروسها و مادر شوهرها روابط بسيار صميمانه ای بوجود ميايد.

متولدين بهمن
توقع عزيزان و دوستان و آشنايان از متولدين اين ماه هميشه زياد است، البته چنين روحيه ای تنها بدليل امکانات و فداکاريهای متولدين اين ماه بوجود آمده است، بسياری از پدر و مادرها که فرزندی متولد اين ماه دارند خوشبخت هستند و درضمن فرزنداني هم که پداراني متولد اين ماه دارند در صف خوشبخت ها قرار دارند.

متولدين اسفند
فرد مورد علاقه متولدين اين ماه خيلي روی رفتار و اخلاق مهربان و انساني شان حساب ميکند. اگر دليل خستگي و مشغله و غيره، اين رفتار تغيير کند مسلما" اين روابط را بهم ميريزد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر