مشکله سیبیل ما چیه

مشکله سیبیل ما چیه

سبیل ما مشکلش چیه همه گیر میدن بش!!خب دو تا زن گرفتیم ،داریم خرجشون رو میدیم ببینید چقد خوشحالن تازه هر روز میبندیمشون به سبیلامون ،تاب بازی کنن


۱ نظر: