فال روزانه ۳ فروردین ماه

متولدين فروردين
بعضي از متولدين اين ماه بدلايلي روابط شان با اطرافيان تا حدودی کدر و تيره شده است، البته بايد ريشه اين تيره شدن ها را در بعضي آدمهای دو رو و دو بهم زن دانست، آنهايي که معمولا" آتش بيار معرکه هستند و مرتب از اين برای اون و از اون برای اين خبر مياورند به تحريک و دسيسه مشغولند. خوشبختانه همت پاک و خيرخواه اکثر متولدين اين ماه سبب ميشود مشکلات خيلي ريشه دار نشود .

متولدين ارديبهشت
بايد از سياره زهره تشکر نمود که با بازی جدی خود در قسمت احساسي نقشه تولدتان، اين دوره را برای روابط عشقي و زناشوئي فوق العاده خواهد ساخت. اگر مجرد هستيد، مطمئنا" گرفتار روابط احساسي چندگانه گشته و ممکن است در ابتدا از اين موضوع احساس غرور نيز بکنيد.

متولدين خرداد
موضوع مهم مالي که از مدتها قبل فکرتان را نگران ساخته بود، در اين دوره کاملا روشن و حل خواهد شد. از طرف ديگر، دوست و يا يکي از اقوام خانواده گرفتاری قانوني پيدا نموده و سعي خواهد نمود که شما را نيز آلوده سازد.

متولدين تير
پدر و مادرها و بزرگترهای متولد اين ماه اغلب در شرايطي قرار دارند که در ماندن و رفتن دو دل هستند، اين عده بدليل رويدادهای اخير زندگيشان برای يک سفر يا نقل و انتقال تازه در حال تصميم گيری هستند ولي در نهايت اين مسئله آنها را به يک بن بست فکری کشانده است.

متولدين مرداد
هنگامي که مسئله عشق و عاشقي پيش بيايد، بهتر است در تصميم گيریهای مهم بجای عقل، قلبتان را راهنما قرار دهيد. در رابطه با رشته فعاليت نيز اگر تمرکز بيشتری بکار نبريد، اگر نخواهيد مسئوليت روز را همان روز به پايان برسانيد.

متولدين شهريور
حرکات سيارات بگونه ای خواهد بود که احساس توان و قدرت فوق العاده ای در خود پيدا خواهيد نمود و به همين دليل نيز یهتر است به زندگي خصوصي خود سروسامان بخشيد و با جرات مسئوليتهای بزرگ را به عهده بگيريد. شايد نيز دوره چندان جالبي در اين زمينه در پيش نداريد و بجايش مسائل بسيار مهم خصوصي و اجتماعي است که احتياج به تمرکز و تلاش شما دارند.

متولدين مهر
با اعتماد ننمودن به ديگران ميتوانيد خودتان را گرفتار نسازيد. به مهماني ها و جشن های متعددی دعوت شده و دوستان جديدی پيدا خواهيد نمود.

متولدين آبان
امروز روز جستجوی مجردهاست و عشاق به توافقهای رضايت بخشي خواهند رسيد. متاهلين در به انجام رساندن مسئوليتهايشان با همديگر شراکت و همکاری آغاز خواهند نمود. گمشده ای را بعد از مدتهای طولاني پيدا خواهيد نمود .

متولدين آذر
آن دسته از خانمها که بدليلي زندگي زناشوئي خود را يکنواخت مي بينند بايد هر چه زودتر به فکر چاره باشند، چاره تغييرات در ظواهر زندگي، تدارک يک سفر کوتاه، حتي تغيير آرايش و لباس خود در ضمن گفتگو با همراه زندگي خود در راه رفع مشکلات و مسائل و بزودی در زمينه کاری برای اين افراد شانس هايي پديد ميايد .

متولدين دي
اتصال ماه کامل با سیاره حاکم شما "کیوان" تاكید می‌کند که شما باید منحصرا روی کارتان تمرکز کنید. اما شما همچنین مخفیانه درباره یک ماجراجویی هیجان انگیز خیال پردازی می‌کنید. اما اکنون ایده‌های رمانتیک خود را درباره سفر دور دنیا کنار بگذارید. به جای اینكه امروز خیال یک سرزمین بیگانه را به خاطر دوراز دسترس بودن آن کنار بگذارید سعی کنید تا فرهنگ‌ آن را یاد بگیرید؛ غذاهای آنهارا امتحان کنید و زبان آنها را نیز یاد بگیرید. این تنها راهی است که می‌توانید حس سفر دوستی خود را ارضا کنید

متولدين بهمن
خريدهای مهمي خواهيد نمود و برای تغيير و يا خريد وسيله نقليه دقت زياد بکنيد. در روابط احساسي بيصبری خود را کنترل نموده و در برخورد با مشکلات تنها شريک عشقي خود را مقصر به حساب نياوريد.

متولدين اسفند
اگر وقتتان را بجای فعاليت در تفريح بگذارانيد، گرفتاری طويل مدتي برای خود ايجاد خواهيد نمود. خريد و فروش ملک و املاک ميتوانيد رشته ای بسيار مثبت برايتان بشمار بيايد. پشت سر ديگران بدگوئي نکنيد که قلب شما را تاریک خواهد کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر