شناسایی انواع چهره

چهره انسان از لحاظ نوع استخوان بندی معمولا به هفت نوع تقسیم بندی می گردد که با کمی دقت به راحتی می توان آن را تشخیص داد.۱- بیضوی Oval2- مربعی Square3- مستطیلی Rectangle4- گرد Round5- قلبی Heart shape6- لوزی Diamond7- مثلثی و یا گلابی Pear
چهره انسان از لحاظ نوع استخوان بندی معمولا به هفت نوع تقسیم بندی می گردد که با کمی دقت به راحتی می توان آن را تشخیص داد.۱- بیضوی Oval2- مربعی Square3- مستطیلی Rectangle4- گرد Round5- قلبی Heart shape6- لوزی Diamond7- مثلثی و یا گلابی Pear
کانتورینگ ( آرایش ترمیمی )کانتورینگ یکی از مراحل آرایش میباشد که نواقص اجزاءصــورت را میپوشاند. شما با این تکنیک قادر خواهید بود چهره خود را به فرم ایده آل نزدیک سازید.
۱- کانتورینگ فرم صورت : از آنـجـایی که ایده آل ترین فرم صورت، فرم بیضی شکل می بـاشـد هـنـگام آرایش می تـوانـیـد فـرم صورت خود را با استفاده از کرم پودر و رژ گـونـه بـه ایـن فرم مطلوب درآورید. در اشکال زیر رنگ ای کرم پودر تیره تر (کـانـتور)، رنـگ زرد کـرم پـــودر روشنتر (هایلایت) و رنگ سبز رژ گونه میباشد.
صورت گرد :۱- کانتور = اطراف فک، شقیقه ها و گردن.۲- هایلایت = وسط بینی، وسط گونه ها، پیشانی و چانه.۳- رژ گونه = زیر استخوان گونه.
صورت قلبی شکل : ۱- کانتور = شقیقه ها و چانه.۲- هایلایت = زیر گونه ها روی خط فک.۳- رژ گونه = روی استخوانهای گونه.
صورت کشیده :۱- کانتور = پیشانی (سر حد موی سر و پیشانی)، چانه، زیر گونه ها.۲- هایلایت = بالای استخوانهای گونه و پیشانی.۳- رژگونه = استخوانهای گونه.
صورت مستطیلی شکل :۱- کانتور = اطراف فک و شقیقه ها.۲- هایلایت = چانه، شقیقه ها و بالای استخوانهای گونه.۳- رژ گونه= روی استخوانهای گونه.
صورت گلابی شکل :۱- کانتور = اطراف فک و گردن.۲- هایلایت = وسط بینی، وسط گونه ها و شقیقه ها.۳- رژ گونه= دو طرف استخوانهای گونه.
صورت مربعی شکل :۱- کانتور = اطراف فک و شقیقه ها.۲- هایلایت = وسط بینی، وسط گونه ها و چانه.۳-رژ گونه= دو طرف استخوانهای گونه.
نکته : سر حد کرم پودرهای روشنتر و تیره تر را طوری در هم بیامیزید که خط جدا کننده میان آنها مشخص نباشد.نکته:از یکی از قوانین رنگها برای اصلاح نواقص صورت خود بهره گیرید:* رنگهای روشن اجزاء صورت را بزرگتر، برجسته تر، جلو تر و بیرون زده تر جلوه میدهند.* رنگهای تیره اجزاء صورت را کوچکتر، عقب تر، دور تر و نامشخص تر جلوه میدهند.۲- پهن تر کردن بینی باریک : دوطرف بینی را با کرم پودر روشنتر هایلایت کنید. چنانچه بینی نوک تیزی دارید از کرم پودر با درجه رنگ تیره تر بروی نوک بینی استفاده کنید.۳- پنهان کردن برآمدگی روی بینی : با زدن کرم پودر تیره تر درست روی برآمدگی و هایلایت کردن دو طرف برآمدگی با کرم پودر روشنتر.۴- صاف جلوه دادن بینی خمیده : استفاده از کرم پودر تیره تر روی قسمت برآمدگی و هایلایت کردن طرف مقابل بینی با کرم پودر روشنتر.۵- باریک کردن بینی پهن : استفاده از کرم پودر تیره تر دو طرف بینی و هایلایت کردن خط میان بینی با کرم پودر روشنتر.۶- کوتاه ساختن بینی بلند : با کرم پودر تیره تر نوک و بخش زیرین بینی را کانتور کنید.۷- برای کوتاه تر جلوه دادن پیشانی بلند : از کرم پودری که ۳ درجه تیره تر از رنگ چهره تان است در سر حد پیشانی و موی سر خود بزنید و بسمت پایین آن را پخش و درآمیزید.۸- برای بلندتر جلوه دادن پیشانی کوتاه : مانند مراحل فوق عمل کرده اما از کرم پودری که ۳ درجه روشنتر از پوست صورتتان است استفاده کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر