فال روزانه ۱۸ فروردین ماه

متولدين فروردين
بعضي از دخترها از نامزديهای طولاني و يا عشق بظاهر پرشور ولي بدون آينده دچار ترس و بي اميدی شده اند در حاليکه براحتي مي توانند اين مسائل را به بحث و تصميم گيری جدی بکشند و خيال خود را راحت نمايند. در ضمن بعضي از پسرها و دختران متولد اين ماه در صدد جدا شدن از کانون خانواده و تشکيل يک زندگي مستقل هستند اين گروه بايد حسابگرانه و صبورانه تصميم بگيرند، چرا که گاه همراه شدن با بعضي دوستان، افتادن به مسيری است که گاهي بازگشت از آن امکان پذير نيست .

متولدين ارديبهشت
قابل اعتماد و صادق هستید. اما اگر دوست نداشته باشید، به هر دلیلی جایی بروید و یا کاری انجام دهید، گاه ممکن است حقایق را جور دیگری بگویید و یا بهانه بیاورید اما این بار در ارتباط با مسائل خانوادی بر خلاف میل شما رخ خواهد داد و باید بر خلاف میلتان در یک جلسه ی کاری حضور پیدا کنید. عدم حضور شما میتواند پیامد نابهنجاری در پیش داشته باشد.

متولدين خرداد
دوری عزيزان خيليها را افسرده ساخته، در حاليکه مي توانند با ارتباطات تازه، با يک گفتگوی تلفني کوتاه آرام شوند و بهر حال بايد زندگي تازه و سرنوشت تازه را به نوعي پذيرفت.

متولدين تير
با پيش آمدن بعضي حرفها و مسائل در جمع خانوادگي متولدين اين ماه، کدورتهايي پيش آمده که اگر بموقع در رفع آن اقدام نشود احتمالا" بصورت يک مشکل درخواهد آمد. همبستگيهای فاميلي و خانوادگي در ميان اين گروه بسيار محکم و قوی است و نبايد بدلايلي از هم بپاشد.

متولدين مرداد
در زمينه مسائل احساسي و عاطفي برای متولد اين ماه خبرهای خوشي در راه است چه آنهايي که در آستانه ازدواج هستند و چه آنها که با وسواس و يا سختگيری مرتب ايراد ميگيرند. آن دسته از خانمها که بدليلي زندگي زناشوئي خود را يکنواخت ميبينند بايد هر چه زودتر به فکر چاره باشند، چاره تغييرات در ظواهر زندگي، تدارک يک سفر کوتاه، حتي تغيير آرايش و لباس خود در ضمن گفتگو با همراه زندگي خود در راه رفع مشکلات و مسائل و بزودی در زمينه کاری برای اين افراد شانس پديد ميايد .

متولدين شهريور
عشق برای بسياری از متولدين اين ماه در مسيری قرار گرفته که بايد کار ساز و مثبت باشد، حالا اگر بعضي ها با ندانم کاريها، اين مسير را تغيير ميدهند گناه بر گردن خودشان است، خيليها که به بن بستهايي رسيده در مراحل جدائي بودند، راههايي برای آشتي و تفاهم پيدا ميکنند و باصطلاح به آرامش ميرسند.

متولدين مهر
در اطراف متولدين اين ماه هميشه گروهي آدم غيبت گو و دو بهم زن هستند که اگر بموقع شناسائي نشده و کنار گذاشته نشوند، دردسرهاي فراواني گريبانشان را ميگيرد. آن دسته از متولدين اين ماه که عزيزی را از دست داده اند بايد صبورانه برخورد کنند چرا که عکس العمل های شديد و غم انگيز آنها، به کوچکترها و اطرافيان لطمه ميزند و حتي تاثيرات منفي اش ماهها خواهد ماند.

متولدين آبان
نوعی جابجایی در طالع شما دیده میشود، چه بسا یک طرح قدیمی مربوط به آن سوی مرزها، کلیدش امروز برای شما رقم خواهد خورد. با آنکه متولدین آبان، یا زند بیشتر آنها، نوعی نشاط و سرخوشی هیجان انگیز وجود دارد، بدون خود نمایی بروز میکند، شما نیز از این نعمت برخوردارید و به عنوان یک آبان ماهی کامل امروز مورد توجه بسیاری برای اطرافیان قرار خواهید گرفت.

متولدين آذر
خوشبختانه اکثريت متولدين اين ماه آدمهای غير مادی و بسيار منطقي هستند و حتي گاه در برابر يک مسئوليت مهم و يک مسئله احساسي چشم بروی امتيازات مادی ميبندند. قهر و آشتي در جمع بعضي خانواده ها سبب کدروت شده و آن احترام متقابل را از هم گرفته، بهتر اينست که کمي جدی تر به مسائل خود بپردازند و خود را اسير اين فراز و نشيب بيهوده نسازند .

متولدين دي
ميانسالان و بزرگسالان در دنيای پاک معنوی خود غرق هستند و به رابطه های مادی امروز مردم ميخندند، براستي دلبستگي به ماديات رشته های آرامش، عشق، اميد و پيوندهای خانوادگي را دچار تزلزل ميکنند.

متولدين بهمن
هرگونه پاسخ مثبت در رابطه با انتخاب همکاران باید با وسواس و دقت صورت گیرد. در رابطه عاطفی زندگیتان در گذشته دچار اشتباهات زیادی شده اید، که گاها پیامد مسموم آن در امروز شما هم نمایانگر خواهد بود، امروز روزیست که میتوانید انرژی های مثبت را وارد زندگی خود کنید و آینده را از نو بسازید.

متولدين اسفند
در زمينه مسائل عاطفي و احساسي، خيليها در شرايطي قرار دارند که همه چيز را ايده آل مي بينند ولي بهتر است در تحکيم آن نيز بکوشند. رقابت عاشقانه ای ميان معدودی از متولدين اين ماه پيش آمده که در صلاح هيچکدام نيست و بايد هر چه زودتر در پايان دادن به اين مشکل گام بردارند و سر و سامان بخشند .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر