فال روزانه ۱۱ فروردین ماه

متولدين فروردين
آنچه اينروزها سبب هيجانات و شلوغي هائي در زندگي خيلي از متولدين اين ماه شده، در اصل مقدمه حوادث آينده است که خوشبختانه بيشتر آن مثبت و سازنده خواهد بود. اگر از ريشه به حوادث زندگي اين ماه نگاه کنيم مي بينيم که اکثريت آنها هيچگاه زندگي آرام و بدون سر و صدائي نداشته اند، يعني در واقع با چنان شيوه ای عادت ندارند، همين مسئله بروی روحيه آنها تاثير مثبت داشته، درصد بالائي از آنها از رويدادهای منفي و شکست ها نيز برای خود مسائل مثبت ميسازند.

متولدين ارديبهشت
پيشنهادات جالبي در زمينه شغلي پيش مياد که بکلي زندگي متولدين اين ماه را دچار تحول ميسازد. آن عده که به انديشه و تفکر بموقع جلوی طلاق را گرفته بايد بر خود ببالند چرا که اين اقدام سبب گشايشي بزرگ در زندگي همه خانواده شده است .

متولدين خرداد
آن دسته از متولدين اين ماه که به هر دليلي دچار خشم و عصبانيت ميشوند بايد سعي کنند خوددار و صبور باشند چون ادامه چنين وضعي در نهايت به ضررشان و به از دست رفتن رشته ها و پيوندهای دوستيشان منجر خواهد شد.

متولدين تير
درباره ی خصوصیات یک متولد ماه تیر بدنیا آمده باید گفت: بالا میرود و پایین میآید و سپس به سویی میچرخد و لحظه ای دیگر، سوی خود را انتخاب میکند. اما در نهایت در یک لحظه، صاحب کفه های متعادل میشود. بدون تردید چنین تعادلی یک نعمت عالیست که امروز برای شما به نهایت خواهد رسید.

متولدين مرداد
هماهنگ شدن دو نسل در ميان متولدين اين ماه هميشه آسان بوده، يعني پدر و مادرها با بچه ها خيلي خوب کنار آمده اند و همين مسئله سبب شده تفاهم و دوستي بسيار در جمعشان باشد. با اينحال گروه اندکي از متولدين اين ماه در مورد بچه هايشان به بن بست رسيده اند، يعني قدرت کنترل آنها را از دست داه اند، باید کمی صبورانه تر در این روزها با فرزندان روبه رو شد.

متولدين شهريور
خيلي از متولدين اين ماه در ميان چشمان حيرت زده اطرافيان دست به هر کاری ميزنند و موفق هستند و همين مسئله حرفها و شايعات بسياری را برانگيخته است در حاليکه بايد به همت و تجربه و تخصص اين گروه نيز نگاهي بياندازند تا بفهمند که آنها در داشتن چنين موقعيت و کسب پيروزيها، لياقت و شايستگي دارند.

متولدين مهر
متولدين اين ماه بايد در حفظ دوستان خوب خود و در مراقبت و پايداری روابط فاميلي تا حد امکان کوشا باشند. چرا که همين روابط خوب و محکم ، در همه شئونات زندگي آنها و حتي آينده ای که در پيش دارند موثر خواهد بود.

متولدين آبان
خانمهای متولد اين ماه معمولا" اسرار و راز و رمزهای خود را پنهان ميکنند و همين سبب آشفتگي فکری ميشود در حاليکه گاه آدمها بايد به يک شخص اطمينان کنند، شخصي که بهرحال قابليت رازداری خود را ثابت کرده باشد تا با بازگويي رازها و مسائلي ، سبک شوند.

متولدين آذر
نا آرامي و سر گشتگي بعضي از متولدين اين ماه را بايد بحساب دوری از عزيزان، اصولا" دورافتادن از گذشته ها و خاطرات شيريني که زندگيشان را دربر گرفته بود گذاشت، در مجموع متولدين اين ماه آدمهای عاطفي، پابند گذشته و مسائل بسيار عاطفي هستند و بهمين سبب خيلي از دختر خانمهای متولد اين ماه تا سالهای سال بدليل دست نيافتن به ايده آلها ازداوج نمي کنند، خيلي از مردها تا پايان عمر وصلتي را نمي پذيرند.

متولدين دي
شرکت در يک ميهماني سبب ميشود بسياری از متولدين اين ماه چهره واقعي گروهي از اطرافيان خود را بشناسند و باصطلاح با چنين شناسائي برای آينده خود تصميم منطقي بگيرند. در اين ميان بعضي سوء تفاهمات که ميان آشنايان کدورت و دلگيری بوجود آورده بود با حوادث تازه برطرف ميشود و حتي بين گروهي از عروسها و مادر شوهرها روابط بسيار صميمانه ای بوجود ميايد.

متولدين بهمن
خيلي از خانمهای متولد اين ماه گله دارند که هر چه برای اطرافيان خود ميکنند بجز نمک نشناسي و نارو و کلک چيزی نصيبشان نميشود و در واقع جواب محبت و فداکاریشان، دشمني و يا بي تفاوتي است. به اين گروه توصيه ميشود حداقل با شناسائي آدمها ، اقدام به ياری کنند و در مورد عزيزان وابسته نيز نگران نباشند ، اين مرحله سرد زود پايان ميگيرد.

متولدين اسفند
فرد مورد علاقه متولدين اين ماه خيلي روی رفتار و اخلاق مهربان و انساني شان حساب ميکند. اگر دليل خستگي و مشغله و غيره، اين رفتار تغيير کند مسلما" اين روابط را بهم ميريزد. روحيه کمک در متولدين اين ماه بسيار بالا ست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر