فال روزانه ۲۵ فروردین ماه

متولدين فروردين
پافشاري بيش از حد در مورد خواسته هايتان نکنيد . بدهي خود را بپردازيد و در صورت طلبکاربودن در وصول مطالبات خود اقدام کنيد. بزودي هديه اي از يک دوست دريافت خواهيد کرد.

متولدين ارديبهشت
از نزديکان خود زياد متوقع نباشيد و سعي کنيد توقع آنها را حتي المقدور برآورده سازيد و ارج بيشتري به خواسته هايشان بگذاريد. موقيت شما در انجام کارهائيست که بصورت گروهي انجام ميشود از اينرو از تک روي بپرهيزيد.

متولدين خرداد
تدارک يک مسافرت را بايد حتما ببينيد. اگر پولي را براي منظور خاصي پس انداز کرده ايد الآن بهترين موقع براي مصرف آن است ولي ريسک نکنيد. الزامي ندارد که حتما و بايد پس اندازتان در جهتي خرج شود که قبلا برايش برنامه ريزي شده است بلکه ميتوان آنرا به بهترين نحو براي کاري که امروز پيش آمده است مصرف کرد.

متولدين تير
مشکلات خود را سياستمدارانه حل کنيد و از بازگو کردن آنها بديگران بپرهيزيد. اطلاع يافتن سايرين از مسائل و مشکلات زندگي شما نه تنها کمکي در جهت رفع آن مشکلات بشما نخواهد کرد بلکه بي جهت مسائل خصوصي زندگي شما را فاش خواهد نمود.

متولدين مرداد
زود رنج و تودار هستيد و سطح توقعتان از ديگران بالاست . کم حوصلگي را کنار بگذاريد و سعي کنيد با آنچه که آماده و مهياست بسازيد و در جهت بازدهي بيشتر باز هم کوشش کنيد و از ادامه کار نهراسيد.

متولدين شهريور
تغييراتي قابل توجه در سطح در آمدتان پيش خواهد آمد که توقعش را نداشتيد و از اين لحاظ خيلي خوشحال خواهيد شد. دخالت اطرافيان در زمينه هاي کاري و يا حتي در زندگي خصوصيتان نه تنها باعث رنجش شماست بلکه امکان ايجاد اختلال نيز خواهد کرد از اينرو اجازه ندهيد که ديگران بتوانند تا باين درجه خود را بشما نزديک کرده يا تحليل کنند.

متولدين مهر
توجه خود را معطوف به محيطي که در آن زندگي ميکنيد نمائيد تا بتوانيد از آنچه که در پيرامون شما ميگذرد نتيجه گيري صحيح بعمل آوريد. از بهمزدن مشکلات نه تنها نتيجه اي عايد شما نخواهد شد بلکه همواره مشکلات جديدتري را ايجاد خواهيد کرد.

متولدين آبان
چندان دلگرم به کار نيستيد و اين در نتيجه عوامل و شرايطي است که در اطراف شما ميگذرد. مسائل مالي از عمده ترين مسائل شما ميباشند و برنامه ريزي براي سرمايه گذاريهاي درازمدت مانند خريد خانه و ملک از مهمترين اموريست که بايد به آن توجه کنيد چون اين قبيل امور در ستاره ی شما خوب آمده است.

متولدين آذر
مشاجره اي با يک دوست خواهيد داشت که احتمالا منشا آن از خود شماست. زياد سخت نگيريد و از اينکه مشکلات سايرين را مشکلات خود بدانيد پرهيز کنيد.

متولدين دي
مدت نسبتا زياديست که درگير مسائل مالي هستيد ولي نه براي احتياجات روزمره زندگي بلکه براي سرمايه گذاري بلند مدتي که سالهاست بآن فکر ميکنيد. خريد خانه و يا ملک تجاري از مهمترين برنامه هاي شما محسوب ميشوند و در صدر کارهاي شما قرار دارند ولي ظاهرا هنوز موقع مناسب آن در طالع شما فرا نرسيده است.

متولدين بهمن
تغييراتي آهسته و بطني در زندگي شما در حال وقوع است که نتايج مطلوبي برايتان خواهد آورد. ايده هاي جديدي در زمينه هاي کاري و شغلي بدستتان ميرسد که بسيار کارآمد اند و اگر از آنها استفاده کنيد ثمره بسيار خوبي براي شما خواهد داشت.

متولدين اسفند
امکانات جديد و متنوعي در خصوص زندگي داخلي شما پيش خواهد آمد که بايد از آنها حداکثر استفاده را بعمل آوريد. اگر شاغل هستيد و يا جوياي کار ثمره جالبي را از زحمات و کوششهاي خود بدست خواهيد آورد که بمراتب بيش از آنچيزي خواهد بود که که انتظارش را داشته ايد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر