فال روزانه ۲۱ فروردین ماه

متولدين فروردين
اگر در صدد خريد يا فروش ملک هستيد کمي تامل کنيد و صبور باشيد . در اواخر هفته يک پيغام يا يک ديدار غير منتظره با يک دوست قديمي شما را متعجب خواهد کرد . آنرا به فال نيک بگيريد . دو مورد نامه احتمالا از راه دور در طالع شما ديده ميشود .

متولدين ارديبهشت
امروز خبر بهبودي و سلامت براي بيمار شما يا يکي از اطرافيان شما و مسافرت و مشاجره ، مسائل عشقي و عاطفي، مشارکت و شانس يا اقبال ، پول و نامه احتمالا از راه دور و مسائل خانوادگي در طالع شما ديده ميشود.

متولدين خرداد
متولدين خرداد که صاحب فرزند ميباشند ممکن است در رابطه خواسته هاي فرزندانشان يا احيانا" کنترل کردنشان مشکلاتي پيدا کنند. عطارد در زمينه هاي ملکي از هر نوع و از هر طريق فوايد بسيار مطلوبي برايتان ايجاد خواهد کرد. تندرستي در طالع شما ديده ميشود .

متولدين تير
اگر روزهای گذشته فعاليتهائي کرده ايد در امروز و آینده ی نزدیک پاداش زحمات خود را يکي پس از ديگري خواهيد گرفت. سياره ونوس نيز در قسمت اعظم هفته مهمان شما خواهد بود و شرايطي ايجاد خواهد کرد که طي آن به موفقيتهاي چشمگير نايل گرديد .

متولدين مرداد
امروز براي برقراري ارتباط تماسهاي دوستانه و يا شغلي بسیار مناسب است. تاثير سیاره ی شماف شکفتگي در کارهاست و چنانچه منتظر رسيدن يک خبر يا يک نامه يا نتيجه يک کار هستيد، امروز احتمالا" آنرا دريافت خواهيد کرد .

متولدين شهريور
اگر احساس ميکنيد که ديگران بعضي چيزها را از شما پنهان ميکنند، نگران نباشيد چون مسائل بنفع شما و در کوتاه مدت برملا خواهند شد. پول و مشاجره، در طالع شما ديده ميشود .

متولدين مهر
سیاره ی شانس شما در قسمت فوقاني طالع شما تقريبا در تمام روز در حال حرکت است و قواي فکري شما را در برخورد با مسائل و يا اهدافي که داريد تامين ميکند.

متولدين آبان
از آنجا که ونوس نيز در طالع شما خودنمائي ميکند، امکان آشنائي مجردها با زوج آينده بسيار زیاد است. ميزان اتکاي بنفس و قدرتي که در درون شما نهفته است، افزايش چشمگيري مي يابد بنابراين از فرصت استفاده کنيد و در برقراري ارتباط با ديگران پيشگام شويد.

متولدين آذر
حرکت عطارد و عبور آن از بخشهاي حساس طالع شما اين فرصت را بشما خواهد داد تا از يکنواختي کارهاي روزانه رها شويد. از اينرو امکان وقوع مسافرت براي شما پيش بيني ميشود.

متولدين دي
يک رابطه قابل توجه بين مسافرت و دوستيابي خودنمائي ميکند پس از همین امروز برنامه ی یک سفر را برای خود بچینید که تاثیر شگرفی در زندگی شما خواهد داشت. و براي آنها که مجرد هستند امکان آشنائي با زوج آينده بسيار محتمل ديده ميشود.

متولدين بهمن
با پرهيز از عجله و شتاب زدگي ميتوانيد از آن جلوگيري کنيد. همچنين حرکت عطارد بشما مژده هائي در ارتباط با يکسري تسهيلات مالي و يا ساخته شدن يک منبع مالي جديد ميدهد از اينرو هرگونه پيشنهادي که بشما در زمينه هاي شغلي ميشود را جدي تلقي کرده و به جوانب آن فکر کنيد.

متولدين اسفند
مسائل را عجالتا" ساده بگيريد تا خود بخود حل شوند. گذشته از اين مورد زندگي خصوصي و روابط عشقي با عاطفي شما با بازيگري مريخ و اورانوس به نقطه اوج و شکوفائي غير منتظره اي خواهد رسيد. براي آنها که مجرد هستند و بدنبال زوج آينده خود ميگردند عشق با يک نگاه پيش بيني ميشود .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر