فال روزانه ۱ فروردین ماه

متولدين فروردين
احساس ميکنيد که اعصابتان زير فشار زياد قرار گرفته است، ممکن است اين موضوع دليل بخصوصي نداشته باشد ولي باعث درگيری زياد با کساني که دوست داريد ، خواهد گشت. اگر جزو مجردين عاشق هستيد، بخاطر تعصب بيهوده به نيازهای خصوصي خودتان، در روابط خود به بن بست خواهيد خورد. اگر متاهل هستيد بهتر است سرتان را با مسئوليتهای ديگر گرم نموده و کمتر با همسرتان برخورد نمائيد. اگر مجرد تنها هستيد، حال و حوصله جستجوی عشق را نخواهيد داشت.

متولدين ارديبهشت
بعضي ها نسبت به شما حسادت ميکنند و حتي کينه مي ورزند اما درايت و خوش خلقي شما بالاخره اين فضا را تغيير ميدهد. ادب و متانت شما به کمکتان مي آيد تا از شرايطي سخت و طاقت فرسا رهايي يابيد. با دوستان قابل اعتماد خود بيشتر تماس داشته باشيد و در مسائل مهم با آنها مشورت کنيد. شما به راهنمايي و همفکری آنها نياز داريد. به گذشته فکر نکنيد، چون ممکن است آينده را از دست بدهيد. اگر تمام توانايي خود را به کار گيريد از سد مشکلات عبور مي کنيد.

متولدين خرداد
بار ديگر آرامش خود را بدست آورده و ميتوانيد قضاوت صحيح نموده و در تصميم گيريهايتان از قلب و منطق، يکسان استفاده ميکنيد. همين باعث ميشود که در عشق بتوانيد روزهای شادی را داشته و در زندگي زناشوئي هماهنگي مطلق با همسر را تجربه نمائيد بشرطي که به افراد ديگر خانواده ، بخصوص خانواده خودتان اجازه دخالت در زندگي خصوصي و زناشوئيتان را ندهيد. خواهيد توانست با همکاران تبادل نظر نموده و مسئوليتهای را زودتر به پايان برسانيد. بسياری از شماها علاقمند به فعاليتهائي خواهيد گشت که رابطه مستقيم به بچه ها و تعليم و تربيت آنها دارد. نامه های شادی دريافت خواهيد نمود.

متولدين تير
نا آرامي و سر گشتگي بعضي از متولدين اين ماه را بايد بحساب دوری از عزيزان، اصولا" دور افتادن از گذشته ها و خاطرات شيريني که زندگي شان را دربر گرفته بود گذاشت، در مجموع متولدين اين ماه آدمهای عاطفي، پابند گذشته و مسائل بسيار عاطفي هستند و بهمين سبب خيلي از دختر خانمهای متولد اين ماه تا سالهای سال بدليل دست نيافتن به ايده آلها ازداوج نمي کنند، خيلي از مردها تا پايان عمر وصلتي را نمي پذيرند.

متولدين مرداد
اکنون که احساس ميکنيد آرامش بيشتری در زندگي پيدا نموده و اغلب نگرانيهای مربوط به خانواده و سلامتي بپايان رسيده است، بهتر است همه انرژيتان را صرف بهبودی بيشتر موقعيت اجتماعي و رشته فعاليتتان صرف نمائيد. عشق همچنان بهترين پشتيبان شما خواهد بود و در زندگي زناشوئي آرامشي بينظير تجربه خواهيد نمود. به جشنهای متعددی دعوت شده و دوستان دوران کودکي و يا تحصيلي را ملاقات خواهيد نمود.

متولدين شهريور
سعي ميکنيد مشکلات و سوءتفاهماتي را که بين شما و همسر و يا محبوبتان وجود داشته است، بکلي رفع نمائيد و بهمين دليل نيز احتياج داريد که وقت بيشتری را با او صرف نمائيد. اما اگر جزو مجردين هستيد، عشق بطور غيرمنتظره ای وارد زندگيتان گشته و بهمين سرعت نيز بار ديگر تنهايتان خواهد گذاشت. موقعيت ماليتان نيز با شروع يک منبع جديد درآمد، اگر چه جزئي ميتواند بشما اجازه نفس کشيدن را بدهد.

متولدين مهر
احساس تنهايي ميکنيد و ديگران هم به اين مطلب ، توجهي ندارند ، حق با شماست ولي خوشبختانه چند ملاقات دلپذير ، اوضاع را دگرگون خواهد کرد. امروز خبر بسيار خوبي خواهيد شنيد. حق گرفتني ست نه دادني! پس حقتان را با چنگ و دندان بگيريد. در محيط فعاليت نيز مواظب باشيد که بيهود همکاران و همکلاسيها را از خود نرنجانيد. اگر ميتوانيد دو سه روزی را به مسافرت برويد.

متولدين آبان
دقت و توجه شما به امور خانوادگي، نتيجه ای مطلوب داده است با نرمش و اخلاق به راه خود ادامه دهيد و اطمينان داشته باشيد، پيروز خواهيد شد. بهترين روز هفته آينده شما پنجشنبه است. از سرمايه گذاريها و ريسکهای مالي که نتيجه شان برايتان مبهم است، خودداری نمائيد. با ديدار دوستان دوران کودکي خوشحاليتان فوق العاده خواهد بود. اگر نميخواهيد از شما بدگويي نشود، پشت سر ديگران بدگوئي نکنيد.

متولدين آذر
در هفته آينده تصميم مهمي خواهيد گرفت که مستقيما" با آينده شما ارتباط دارد. روزهای سخت و دشوار را خوشبختانه پشت سر گذاشته ايد، در اين هفته سندی مهم را امضاء خواهيد کرد. يک نفر خيال دارد شما را متوجه خودش کند، با چشماني باز اطراف خود را بنگريد.

متولدين دي
اگر چه دوست داريد که زندگي خودتان را آنچنان که ميخواهيد کنترل نمائيد ولي در دوره ای هستيد که احتياج به تواضع بيشتر خواهيد داشت. قصد ديگران از راهنمائي و اظهار عقيده در مورد زندگي خصوصي شما ، علاقمند بودن آنها بشما ميباشد. سعي کنيد در اين دوره بيشتر با ديگران همکاری کنيد. شايد مجردين دنبال عشق نگردند.

متولدين بهمن
زحمت شما زياد ميشود، و اين مقدمه اي برای حرکتتان در يک مسير دلخواه است. فعاليتهاي فرهنگي ميتواند اصل وجودی شما را به اطرافيان بشناساند، ضمن آنکه خودتان را نيز خوشحال ميکند. اگر تصميم گيری راجع به فعاليتهای اقتصادي خود را کمي به تعويق بيندازيد، به نفع شما خواهد بود. به طور کلي طالع شما در زمينه امور عاطفي و فرهنگي روشن است.

متولدين اسفند
عشق ميتواند برايتان بيشتر لذت بخش باشد بشرطي که خودخواهي و خودپرستي در روابط احساسي بکلي تخفيف يابد. در هر گرفتاری اين امکان نيز وجود دارد که شايد مقصر شما باشيد. اگر بتوانيد اين موضوع را در نظر بگيريد، خواهيد توانست هفته را بدون گرفتاری بزرگ عشقي و زناشوئي به پايان برسانيد. از نظر مالي تا هنگامي که از رفع کامل گرفتاريهای مالي مطمئن نشده ايد، دست به ولخرجي نزنيد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر