فال روزانه ۲۶ فروردین ماه

متولدين فروردين خبرهای خوشي متولدين اين ماه در راه است که بیشتر به موضوع کار مربوط میشود. امروز، روز شماست و تمام شادیهای دنیا برای شما به چرخش درآمده اس

متولدين ارديبهشت
اکثر متولدين اين ماه آدمهای حق شناس و سپاسگزاری هستند. بدليل بعضي رويدادها، اين احساس را تا حدودی کمرنگ ساخته اند که در صلاح شان نيست.

متولدين خرداد
متولدين اين ماه اغلب شان وقتي مسئوليتي را مي پذيرند تا پايان ميروند و حتي دست به اقدامات فداکارانه اي ميزنند تا سربلند باشند و همين سبب شده ميان خانم ها و حتي آقايان اين ماه مديران خوب و فعال و معروفي باشند .

متولدين تير
در زمينه مسائل عاطفي و احساسي خيلي از خانم ها از شوهران خود گله دارند که چرا احساسات خود را بيان نمي کنند و خيلي از آنان از همسران خود شکايت دارند که چرا در برخوردها بي تفاوت شده اند. به هر دو گروه توصيه ميشود در برقراري روابط صميمي و گرم بکوشند، خصوصا اينروزها که هر دو گروه به آن نياز دارند .

متولدين مرداد
کسي ميخواهد به شما نزديک شود به او فرصت دهيد شايد به نفع تان باشد. شما احتياج به مسافرت ولو کوتاه داريد، حتما اين مسافرت را مهيا سازيد ، چرا که فوق العاده در روحيات شما تاثير خواهد گذاشت .

متولدين شهريور
آن گروه از متاهلين که تصميم قطعي براي جدايي گرفته اند بايد حداقل در انديشه وابستگان خود باشند و هر تصميمي را با توجه به سرنوشت آنها بگيرند و تنها به خود و آينده و سرنوشت خود انديشه نکنند

متولدين مهر
بيشتر متاهلين اين ماه هميشه نگران فرزندان خود هستند، گاه اين نگرانيها سبب ميشود دچار ماليخوليا و کابوس شوند در حاليکه بامراقبت هاي بيشتري نزديکي و دوستي با بچه ها اطلاع از زندگي و حوادث روزانه شان ميتواند سبب راحتي خيال شود .

متولدين آبان
خانم های متولد اين ماه اغلب روحيه حساس و شکننده ای دارند، اين عده از دروغ و دورويي آدمها خيلي زود ميشکنند و آنقدر که به روابط انسانها در حد احساسي اهميت ميدهند به کمک و ياری مادی نيم نگاهي هم ندارند. ازدواج در ميان جوان ترها اوج ميگيرد و بسياری از دخترخانمها شانس يافتن مرد دلخواه خود را مي يابند .

متولدين آذر
به آندسته از خانمها که رازي در دل دارند توصيه ميشود در بازگويي آن به شخص مورد اطمينان خود نيز باانديشه و احتياط عمل کنند. به متاهلين بويژه آقايان توصيه ميشود اينروزها با يک شاخه گل، يک هديه کوچک، حتي يک کارت زيبا سبب شوند فضاي خانوداگي شان رنگ و روح تازه اي بگيرد .

متولدين دي
در زمينه مسائل عاطفي و احساسي ، اکثر متولدين اين ماه به سوی ايده هايشان پيش ميروند. امروز سعي کنيد معامله ای انجام ندهيد ، شانس با شما يار نيست .

متولدين بهمن
عشق براي درصد بالايي از متولدين اين ماه مفهوم تازه اي دارد و براي گروهي نيز اخيرا دردسرساز شده است که البته اگر هميشه با دورانديشي همراه شود بسيار زندگي ساز و شيرين است .

متولدين اسفند
ضمن اينکه نظم و ترتيب در کار و زندگي خيلي از متولدين اين ماه موج ميزند، گروهي نيز بدلايل مختلف اخيرا" دچار آشفتگي شده اند. جوان های شاغل و يا در حال تحصيل اين ماه، مرتب به مسير بسيار روشن و پراميدی افتاده و آينده خوبي را دنبال ميکنند .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر