فال روزانه ۲ فروردین ماه

متولدين فروردين
شايد اکنون احساس نموده باشيد که داريد به بن بست ميرسيد و نميتوانيد روی هيچکس حساب نمائيد. بنابراين بهترين دوره را داريد که تمام قيد و بندهای بيهوده را از دور خود جدا نموده و با تمرکز نمودن روی آنچه که واقعا ميتوانيد خوشحالتان سازد، هدف و روش جديد زندگي را پيش گيريد. در زندگي زناشوئي و احساسي اگر منطقانه تصميمات خود را بگيريد، خودتان را خوشبخت تر خواهيد يافت. در دوره فشارهای شديد مالي قرار داريد.

متولدين ارديبهشت
با پيش آمدن بعضي حوادث، عده ای از متولدين اين ماه دچار پشيماني شده و خود را در ايجاد اين حوادث مقصر ميدانند در حاليکه در اصل چنين نيست و بايد اين را بپذيرند که اين مسائل در هر حال پيش ميايد. جاه طلبي بعضي از اطرافيان برای در صدی از متولدين اين ماه دردسر و مشکل ايجاد نموده است و بهتر اينکه تا حد ممکن جلوی اين گروه را بگيرند. هديه ايي را از اقوام نزديکتان دريافت خواهيد کرد که بسيار خوشحالتان خواهد کرد.

متولدين خرداد
احساس ميکنيد آنچنان که حقتان است در رشته تحصيلي و يا شغلي و حتي روابط احساسي و پيشرفت چشم گيری نميکنيد. شايد احتياج داريد که رشته تحصيليتان را تغيير دهيد و شايد هم احتياج داريد محل کارتان را عوض نمائيد. ولي در رابطه با زندگي احساسي، سعي کنيد وقت بيشتری را برای بررسي موقعيت عشقي صرف نماييد. عجولانه در ادامه و يا قطع آن تصميم نگيريد.

متولدين تير
شرکت در يک ميهماني سبب ميشود بسياری از متولدين اين ماه چهره واقعي گروهي از اطرافيان خود را بشناسند و باصطلاح با چنين شناسائي برای آينده خود تصميم منطقي بگيرند. در اين ميان بعضي سوء تفاهمات که ميان آشنايان کدورت و دلگيری بوجود آورده بود با حوادث تازه برطرف ميشود و حتي بين گروهي از عروسها و مادر شوهرها روابط بسيار صميمانه ای بوجود ميايد. آن دسته از آقايان که در تدارک جدائي هستند بايد بدانند که اينگونه يکطرفه اقدام کردن پشيماني ببار مي آورد.

متولدين مرداد
مجبور خواهيد شد که با افراد مهمي به بحث بنشينيد تا در رشته فعاليتتان موفقيتي را که شايسته تان است بدست بياوريد. ممکن است اين موضوع آنچنان که بايد ساده نباشد. بهر صورت اگر احتياج بکمک داريد نگران شکستن غرورتان نباشيد زيرا که هستند افرادی که علارغم توقعتان با جان و دل حاضر بکمک و همکاری با شما ميباشند. در روابط عشقي و زناشوئي بهبودی بيشتری احساس خواهيد نمود. متاهلين بهتر است همفکری بيشتر با همسرشان داشته باشند.

متولدين شهريور
وسوسه آلوده شدن در جر و بحثهای بيهوده با همکاران، همکلاسيها و حتي افراد خانواده خواهيد گشت. سعي کنيد در قضاوت نمودن يکطرفه تصميم گيری ننماييد. شانس مسافرت بخاطر رشته فعاليتتان وجود دارد که ميتواند نقش بسيار مثبتي را در آرام نمودن اعصابتان بازی کند ولي متاهلين روزی نخواهد بود که بخاطر بچه ها و مسائل مالي بيهوده سربسر هم نگذاريد. دوره مثبتي برای گرفتن وام و قرض نميباشد.

متولدين مهر
بي جهت خودتان را افسرده ميکنيد ، حادثه ای پيش آمده و شما هم مطلقا" تقصيری نداريد. بگذاريد قضاوت کنند و به نتيجه گيری برسند، روز دلنشيني در انتظارتان است.

متولدين آبان
بدبيني يکي از نزديکان ، شما را از انجام وظايفتان باز داشته است . با او به گفتگو بنشينيد و حقايق را برايش روشن کنيد و برای انجام معامله، امروز را انتخاب کنيد.

متولدين آذر
به سلامتي خود بيشتر توجه کنيد و اگر لازم است ، به مسافرتي کوتاه برويد. در قبول مسئوليتهای تازه ، خيلي دقت کنيد و بي گدار به آب نزنيد. روز دلپذيری در راه است.

متولدين دي
عشق هنگامي وجودتان را پر خواهد ساخت که درهای قلبتان را برويش باز سازيد. شکست در عشق گذشته را فاجعه بشمار نياوريد و بخود و کساني که دوستتان دارند اجازه دهيد که سعي در خوشبخت نمودنتان بنمايند. در روابط احساسيتان امکان دارند تغييراتي بسيار مثبت بوجود بيايد. پيشرفت مالي چشم گيری خواهيد نمود ولي مقدار مخارجتان نيز بالا خواهد رفت. ديگران نيز احتياج بکمک مالي خواهند داشت. به بچه ها توجه بيشتری نشان دهيد.

متولدين بهمن
توقع عزيزان و دوستان و آشنايان از متولدين اين ماه هميشه زياد است، البته چنين روحيه ای تنها بدليل امکانات و فداکاريهای متولدين اين ماه بوجود آمده است، بسياری از پدر و مادرها که فرزندی متولد اين ماه دارند خوشبخت هستند و درضمن فرزنداني هم که پداراني متولد اين ماه دارند در صف خوشبخت ها قرار دارند. اشتباه و سهل انگاری بعضي از اطرافيان سبب ضرر و زيان و دردسر برای 50 درصد از متولدين اين ماه شده ولي خوشبختانه اين مسائل قابل حل ميباشد.

متولدين اسفند
توانائي و استعدادهای شما مورد پرسش قرار خواهد گرفت. ممکن است اين موضوع برايتان خوشايند نباشد ولي باعث خواهد شد که ارزش خودتان را برای هميشه به ديگران ثابت کنيد. ورزش ممکن است يکي از تفريحات مورد علاقه شما باشد ولي در اين دوره بهتر است از برداشتن و استفاده از وسائل بسيار سنگين پرهيز کنيد. فرصت مسافرتهای تفريحي را ار دست ندهيد. در زندگي عشقي با همه پستي و بلندی ، رضايت را تجربه خواهيد نمود. بخودتان بيشتر برسيد و سعي کنيد در ظاهر خود تغييراتي بوجود بياوريد. سفرهای مهم تان را به دوره های بعد بياندازيد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر