فال روزانه ۵ فروردین ماه

متولدين فروردين
وسوسه آلوده شدن در جر و بحثهای بيهوده با همکاران، همکلاسيها و حتي افراد خانواده خواهيد گشت. سعي کنيد در قضاوت نمودن يکطرفه تصميمگيری ننماييد.

متولدين ارديبهشت
گروهي از متولدين اين ماه خود را درگير وکيل و شکايت و اختلاف ساخته اند که مسلما" عاقبت آن هر چه باشد، به دردسرها و اعصاب خورد شدن هايش نمي ارزد، اصولا" بعضي اختلافات وقتي در اولين مراحل حل شود جای گسترش نمي يابد ولي وقتي ديگران هم در آن دخالت کنند و دامنه اش را وسعت دهند، قابل کنترل نيست. بهتر است از هر نوع درگیری بپرهیزید.

متولدين خرداد
برای درصدی بالا از متولدين اين ماه، عشق دردسرآفرين بوده است البته شايد برای بعضي اين دردسرها شيرين و پرهيجان باشد ولي برای برخي مشکل ساز و مانع زندگي راحت. بهر حال با توجه به همين مسئله دختر خانمها و خانمهای متولد اين ماه اکثريت زندگي خود را بر مبنای عشق بنا ميکنند، آنها معتقدند هيچ پيماني بدون عشق دوام ندارد، گرچه برخي بهمين دليل سالياني از عمر خود را باخته اند ولي حداقل دل به روحانيت و پاکي عشق بسته اند .

متولدين تير
مجبور خواهيد شد که با افراد مهمي به بحث بنشينيد تا در رشته فعاليتتان موفقيتي را که شايسته تان است بدست بياوريد . ممکن است اين موضوع آنچنان که بايد ساده نباشد.

متولدين مرداد
زوجهای اين ماه نبايد اجازه بدهند بعضي از آدمهای ناصالح در زندگيشان دخالت کنند و يا بعنوان مشاور سبب بهم ريختن شيرازه زندگي شان شوند. اصولا دخالت در زندگي آدم ها اگر توسط نزديکترين و دلسوزترين وابسته ها صورت گيرد شايد بتواند در حل مسائل ياری رساند ولي وقتي قضيه بدست آدمهای غير مسئول مي افتد همه چيز بهم ميريزد.

متولدين شهريور
زود باوری خيلي از متولدين اين ماه سبب شده، خيلي از سالهای زندگي خود را ببازید. خوشبختانه در شرايطي قرار دارید که هنوز فرصت جبران دارید ولي توصيه ميشود کمي با احتياط و سختگيری و تحقيق به مسائل و آدمها بپردازید و تحت تاثير احساسات آني زودگذر ديگران نشوید.

متولدين مهر
اگر چه دوست داريد که زندگي خودتان را آنچنان که ميخواهيد کنترل نمائيد ولي در دوره ای هستيد که احتياج به تواضع بيشتر خواهيد داشت. قصد ديگران از راهنمایي و اظهار عقيده در مورد زندگي خصوصي شما، علاقمند بودن آنها بشما ميباشد.

متولدين آبان
اگر از 50 درصد از متولدين بزرگسال اين ماه بپرسيد آينده را چگونه مي بينيد، خواهند گفت روشن و پر اميد! ولي بقيه درست برعکس همه چيز را تاريک و بي اميد مي بينند و همين سبب شده در کارشان دچار رکود و در زندگي شان به مراحل سرد و بي تفاوتي برسند. آن گروه از زن و شوهر ها که شديدا" در گير بگو مگو و اختلافات کوچک و بزرگ هستند بايد عاقلانه پای يک ميز مذاکره بنشينند، يا از يک داور عادل و بيطرف دعوت نمايند و يا به روانپزشک مراجعه کنند تا به اصطلاح با بازگوئي مسائل، ريشه ها را پيدا کرده و در رفع آن بکوشند .

متولدين آذر
بعضي از متولدين اين ماه بخاطر نيش زبان و متلکهای بعضيها به تنگ آمده و آماده عکس العمل تندی هستند که توصيه ميشود با آرامش و صبورانه عمل کنند و تا حد ممکن آنرا به يک گفتگوی آرام مبدل سازند.

متولدين دي
تلاش شبانه روزی و خستگي ناپذير بعضي از متولدين اين ماه برای رسيدن به مقام و منزلت ايده آل، قابل تقدير است ولي نبايد به مسير جاه طلبي افراطي رسید، چرا که تلاش برای رسيدن به قله هميشه مفيد و آينده ساز است و در غير اينصورت ويرانگر شخصيت سازنده انسانها.

متولدين بهمن
خوش قلبي و مهرباني و فداکاری اکثر متولدين اين ماه سبب شده، خيلي راهها برويشان باز و بعضيها نيز از آنها سوءاستفاده کنند که خوشبختانه گروه دوم خيلي زود شناخته ميشوند.

متولدين اسفند
فکر آغاز برنامه و فعاليت جديد را به دوره های بعد واگذار نمائيد و در موقعيت بسيار خوب مالي و فکری قرار داريد. ورود مسافريني از راه دور فوق العاده خوشحالتان خواهد نمود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر