شخصيت شناسي رنگ متولدين 10 تا 20 اسفند ( کبود )

کبود(متولدين 10 تا 20 اسفند)
احساسات شما بسادگي و ناگهاني تغيير ميكند اغلب تنها هستيد ، مسافرت را دوست داريد. انسان صادقي هستيد ولي حرف مردم را زود باور ميكنيد. يافتن عشق براي شما سخت است و گمگشته عشق هستيد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر