شخصيت شناسي رنگ متولدين 1 مهر ( زیتونی )

زیتونی(متولدين 1 مهر)
شما روشن قلب و آدم گرمي هستيد. همراه خوبي براي فاميل و دوستانيد. خشونت را نمي پسنديد و ميدانيد چه چيزي درست است. شما مهربان و بشاش هستيد اما بسادگي به مردم حسادت نورزيد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر