شخصيت شناسي رنگ روز تولد 1 فروردین

سیاه

(متولدين 1 فروردین)

شما يك مبارز هستيد و داراي انگيزه ايد. اما تغيير در زندگي را نمي پسنديد. زماني كه تصميمي گرفتيد، روي تصميمتان تا مدتها پاي مي فشاريد. زندگي عشقي شما نيز توام با مبارزه است و مثل همه نيست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر