شخصيت شناسي رنگ متولدين 1 دی ( نیلی )

نیلی(متولدين 1 دی)
شما بيشتر متوجه نگاهتان هستيد و استانداردهاي بالائي در انتخاب عشق داريد. هر راه حلي را با دقت و تفكر انتخاب مي كنيد و بسيار بندرت مرتكب اشتباه احمقانه ميشويد دوست داريد رهبر باشيد و به راحتي مي توانيد دوستان جديد پيدا كنيد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر