شخصيت شناسي رنگ تولد متولدين 2 تا 11 فروردین ( ارغوانی )

ارغوانی


(متولدين 2 تا 11 فروردین)
اسرار آميز هستيد، بهيچوجه خودخواه نيستيد ، زود و آسان نظرتان جلب ميشود. روزتان با توجه به خلقتان ميتواند غمگين يا خوش باشد. بين دوستان محبوب هستيد اما ميتوانيد دست به عمل احمقانه اي نيز بزنيد ، بسادگي امور را فراموش ميكنيد. بدنبال شخصي هستيد كه قابل اعتماد باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر