شخصيت شناسي رنگ متولدين 2 تا 11 شهریور ( قهوه ای )

قهوه ای(متولدين 2 تا 11 شهریور)
فعال و ورزشكاريد ، براي ديگران مشكل است كه به شما نزديك شوند. زماني كه متوجه ميشويد نمي توانيد به چيزي كه ميخواهيد دستيابيد ،‌ بسادگي تسليم شده آنرا رها ميكنيد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر