شخصيت شناسي رنگ متولدين 22 مهر تا 1 آبان ( نقره ای )

نقره ای(متولدين 22 مهر تا 1 آبان)
خيال پرداز و بامزه ايد ، دوست داريد چيز هاي جديد را بيازماييد. علاقه داريد خود سازي كنيد و بسادگي مي آموزيد، براحتي ميتوان با شما صحبت كرد و شما نصايح خوبي ميدهيد. وقتي موضوع دوستي است متوجه ميشويد نمي توان به كسي اعتماد كرد، اما وقتي دوستان واقعي خود را يافتيد تا پايان عمر به آنها اعتماد ميكنيد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر