شخصيت شناسي رنگمتولدين 24 خرداد تا 2 تیر ( خرمایی )

خرمایی(متولدين 24 خرداد تا 2 تیر)
باهوشيد و ميدانيد چه چيزي درست است. ميخواهيد همه چيز را مطابق ميل خود كنيد كه گاهي ميتواند بدليل عدم توجه به نظر ديگران مشكل ساز باشد. اما در مورد عشق صبور هستيد. وقتي فرد مورد نظرتان را يافتيد برايتان دشوار است فرد بهتري پيدا كنيد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر