شخصيت شناسي رنگ متولدين 30 بهمن تا 9 اسفند ( قهوه ای )

قهوه ای(متولدين 30 بهمن تا 9 اسفند)
فعال و ورزشكاريد ، براي ديگران مشكل است كه به شما نزديك شوند. زماني كه متوجه ميشويد نمي توانيد به چيزي كه ميخواهيد دستيابيد ،‌ بسادگي تسليم شده آنرا رها ميكنيد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر