شخصيت شناسي رنگ متولدين 4 تا 13 مرداد ( آبی )

آبی(متولدين 4 تا 13 مرداد)
اتكا به نفس كمي داريد و خيلي ايرادي هستيد. هنرمند هستيد و دوست داريد عاشق شويد ، اما ميگذاريد عشقتان از دستتان برود چون در اين مورد از مغزتان فرمان ميگيريد نه از قلبتان.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر