شخصيت شناسي حرف اول اسم (هـ)

هـ
او فردی است که همیشه اطرا فیان را امر ونهی کند و زیبا چهره وتند خو و اتشی مزاج و طبع او گرم میباشد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر