فال حافظ

فال حافظ

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آيد

گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآيد
گفتم ز مهرورزان رسم وفا بياموز

گفتا ز خوبرويان اين کار کمتر آيد
گفتم که بر خيالت راه نظر ببندم

گفتا که شب رو است او از راه ديگر آيد
گفتم که بوي زلفت گمراه عالمم کرد

گفتا اگر بداني هم اوت رهبر آيد
گفتم خوشا هوايي کز باد صبح خيزد

گفتا خنک نسيمي کز کوي دلبر آيد
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت

گفتا تو بندگي کن کو بنده پرور آيد
گفتم دل رحيمت کي عزم صلح دارد

گفتا مگوي با کس تا وقت آن درآيد
گفتم زمان عشرت ديدي که چون سر آمد

گفتا خموش حافظ کاين غصه هم سر آيد

تعبير: با کسي گفتگويي داشته اي که از بابت آن ناراحت و دلگير شده اي ولي صبر کن که او از گفته خود پشيمان خواهد شد و به سوي تو بازخواهد گشت و هميشه در خاطر داشته باش که روزگار به يک پايه نمي چرخد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر