شخصيت شناسي حرف اول اسم (ث)

ث
فردی است ثابت قدم و پر اراده و در هر کاری ثابت قدم می باشد خوش اخلاق و پر عقل است و پیشانی او پهن میباشد و در زندگی هرگز محتاج نخواهد شد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر