ویکس مالی مامانم

این خاطره ی اولین باریه که آبم اومد.من الان پنجاهو خورده ای سالمه و الان خودم 2 تا بچه دارم.اولین باری که آبم اومد جلو مادرم بود اون موقع 14 سالم بود ما تو ده (روستا) زندگی میکردیم 1 روز تو زمستون بود که متوجه شدم بیضم یکیش آویزونه رفتم به مامانم گفتم اونم وقتی دیدتخمم آویزونه منو برداشت برد پیش 1 زن که بش میگوفتن دکتر (آمپول زن بود) وقتی تخممو دید گفت شاید سرما خورده باشه شب که خواست بخوابه با ویکس چرب کن و ببندش فردا اگه خوب نشد بیا پیشم تا ببریمش شهر ببینیم چی میشه. اون شب بابام نوبتش بود که پای زمین ها وایسه و آب یاری کنه و تا فردا ظهر هم نمیومد خونه شب که شد خواستیم بخوابیم مامانم ویکس آورد و بهم گفت شلوارتو در بیار تا ویکس بمالم واست و چند تیکه پنبه هم آورده بود که بعد از ویکس مالی ببنده به تخمم وقتی داشت به کیرمو تخمم ویکس میمالید نفسم بند اومده بود و کیرم بزرگ شده بود مامانمم با دیدن این صحنه خندش گرقته بود ولی به روی خودش نیاورد چند ثانیه بعد پرسید چه حالی داری گفتم تو دلم داری 1 جوری میشه اونم فهمید که خوشم اومده 1 خورده دیگه ویکس برداشت و شرو کرد تند تر مالیدن به کیرم و تند تند دستشو بالا پایین میکرد بعد از چند دقیقه احساس کردم بدنم داره میترکه و 1 آب قلیز از کیرم اومد و پاشید بیرون ترسیده بودم گفتم مامان چی شد به شوخی گفت سرما خورده بود آب دماغش اومد بعد خندید منم که کلی حال کرده بودم. شب خوابیدم صبح که از خواب بدیدار شدم دیدم تخمم اندازه همه و خوب شده

tags:چرب کردن کیر, پاشیدن آب کیر رو مامان, جق زدن من جلو مامان, جق زدن مامان واسه پسرش, جلق زدن مامانم واسه ی من, جلق زدن واسه پسر 14 ساله, داستان ویکس مالیدن به کیر, داستان حشری کننده, داستان سکسی, دست مالی کردن, سمس با مام, سمس با دهاتی, سکس با مامی, سکس با مامان, سکس با مادر, سکس با پسر 14 ساله, سکس با پسرم, سکس با بچم, سکس با بچه, سکس با زن, سکس با زن بابام, سکس تو حال

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر