فال حافظ

فال حافظ

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشي

که بسي گل بدمد باز و تو در گل باشي
من نگويم که کنون با که نشين و چه بنوش

که تو خود داني اگر زيرک و عاقل باشي
چنگ در پرده همين مي?دهدت پند ولي

وعظت آن گاه کند سود که قابل باشي
در چمن هر ورقي دفتر حالي دگر است

حيف باشد که ز کار همه غافل باشي
نقد عمرت ببرد غصه دنيا به گزاف

گر شب و روز در اين قصه مشکل باشي
گر چه راهيست پر از بيم ز ما تا بر دوست

رفتن آسان بود ار واقف منزل باشي
حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد

صيد آن شاهد مطبوع شمايل باشيتعبير: اگر بخواهيد دائم کاسه چه کنم چه کنم دستتان بگيريد عمرتان تلف مي شود و پشيمان مي شويد.با دقت به حوادث بنگريد اگر کمي دقت بيشتري کنيد موفق تر مي شويد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر