شخصيت شناسي حرف اول اسم (د)

د
او فردی با دیانت و پر فکر وبشاش و زیبا چهره و جنگجو است و قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه در حال ترقی می باشد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر