فال حافظ

فال حافظ

ما شبي دست برآريم و دعايي بکنيم

غم هجران تو را چاره ز جايي بکنيم
دل بيمار شد از دست رفيقان مددي

تا طبيبش به سر آريم و دوايي بکنيم
آن که بي جرم برنجيد و به تيغم زد و رفت

بازش آريد خدا را که صفايي بکنيم
خشک شد بيخ طرب راه خرابات کجاست

تا در آن آب و هوا نشو و نمايي بکنيم
مدد از خاطر رندان طلب اي دل ور نه

کار صعب است مبادا که خطايي بکنيم
سايه طاير کم حوصله کاري نکند

طلب از سايه ميمون همايي بکنيم
دلم از پرده بشد حافظ خوشگوي کجاست

تا به قول و غزلش ساز نوايي بکنيم

تعبير: خواهان اين هستي که با دوستان قديمي معاشرت کني و سراغ آنها را مي گيري تا مانند گذشته با آنها خوش باشي به زودي از آنها مطلع مي شويد و به شما خبرها ي خوشي خواهد رسيد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر