سيب، معجزه طبيعت

سيب ، معجزه طبيعت
در طب چيني اعتقاد براين است که سيب حرارت را مي زدايد واثر خنک کننده درريه ها دارد. " اسيد ماليک " و" تار تاريک " درسيب سبب مهار رشد باکتريهاي بيماريزا درلوله گوارش مي شود.
در هندوستان ،خوردن ميوه سيب براي جلوگيري از يبوست ،متداول مي باشد. سيب مانع تشکيل اسيد اوريک در بدن مي شود وخوردن آن براي نقرس، روماتيسم وتصلب شريانها مفيد است. ويتامينهاي سيب ، بيشتر در پوست آن قرار دارد،بنابراين اگر سيب با پوست خورده شود (البته براي اشخاصي که ازلحاظ وضع معده، اجازه خوردن پوست سيب خام را داشته باشند) مفيدتر است. درمناطق خاور دور در جوشانده هاي برگ سيب از پوست ميوه سيب به صورت خشک شده يا تازه نيز مي ريزند تا آنرا مطبوع سازد.
مصرف سيب رسيده آبدار تازه براي ورم حاد روده اطفال، اسهال خوني وتبهاي حصبه اي مفيد است.
پوست سيب خشک شده بهصورت جوشانده براي رفع ورم مفاصل، روماتيسم وناراحتيهاي کليه که منجر به کاهش ادرارمي شود بسيار مفيد است ،زيرا مدر بوده ودفع اسيد اوريک را تسهيل نموده وفعاليت دستگاه گوارش را تنظيم مي کند .
براي تهيه جوشانده پوست خشک ميوه سيب ،10گرم پوست براي 100گرم آب که در15دقيقه جوشيده شود، مصرف مي شود.
خوردن سيب پس از صرف غذا، براي تقويت لثه ها مفيد است.
- مصارف ويژه:
- بيماري قلبي:تعداد زيادي از مطالعات نشان داده است که غذاهاي حاوي مقادير زياد(کوئرستين) از قبيل سيب ، سبب بهبود فالعيت آنتي اکسيداني خون وکاهش ميزان تخريب کلسترولLDL به علت اکسيداسيون مي گردند. اين تحقيقات همچنين ثابت نموده اند که افراد داراي مصرف بالاي کوئرستين، کمتر درخطر ابتلا به بيماري قلبي وسکته مغزي قرار دارند.اين مشاهدات به اثرات ضد تصلب شرايين وضدلختگي خون درکوئرستين سيب تصريح نموده است.
- بالا بودن کسترول خون:سيب حاوي مقادير خوبي از نوعي فيبر به نام (پکتين) است پکتين ازدسته فيبرهاي محلول است. يعني زماني که مرطوب مي شود، چسبنده وغليظ ميگردد. مطالعات کنترل شده مختلف نشان داده است که افزودن پکتين به رژيم غذايي منجر به کاهش متوسطي در سطح کلسترول خون مي شود. علت اين امر ممکن است اتصال يافتن پکتين سيب به اسيدهاي صفراوي باشد که به کاهش کلسترول خون کمک مي کند.البته بايد توجه شود که تنها پکتين نمايانگر قدرت کاهش کلسترول سيب نيست وسيب صرف نظر از داشتن پکتين،با سايرموادي که دارد،خود يک کاهنده نيرومند کلسترول است وحتي نيروي کلسترول زدايي آن ، ازتمام پکتيني که از يک سيب خارج مي شود بيشتر است.
- سرطان:مطالعات تجربي بر روي نمونه هاي سلول تومور انساني چنين پيشنهاد مي کند که مقادير نسبتا"زياد کوئرستين مي تواند برخي از سرطانها رامتوقف نمايد.مطالعات جمعيتي در دنيا،با اين وجود ، تاکنون تأثير حفاظتي رژيمهاي غني از اين ماده را برابر سرطانها نشان نداده است .در عين حال ،برخي تحقيقات چنين نشان مي دهد که کوئرستين به طورخاصي مي تواند براي افراد سيگاري مفيد باشد مواد سرطان زاي تنباکو سبب تخريب ديواره مثانه مي شوند و بدين ترتيب موجب رشد سلولهاي سرطاني مي گردند. چنين کشف شده است که افراد سيگاري که مصرف کننده مقدار زيادي فلاونوئيدهاازجمله کوئرستين موجود در سيب هستند ،از تخريب ديواره مثانه ناشي از تنباکوحفاظت مي شوند .
-ديابت:پکتين موجود درسيب مي تواند کمک به حفظ سطح قند خون به طور ثابت نمايد. قندهاي طبيعي موجود در سيب به آهستگي هضم و جذب مي شوند، بخشي از اين امر مي تواند ناشي از تأثيرپکتين باشد که دردستگاه گوارش تشکيل ژل مي دهد.افزايش آهسته در سطوح قند خون پس ازمصرف سيب ،به اين معناست که سيب "شاخص گليسميک" پاييني دارد. بنابراين براي افراد مبتلا به بيماري ديابت ، سيب به طور خاص مفيد است.لازم به توضيح است که شاخص گليسميک اندازه اي است که تعيين مي کند،پس از خوردن غذا قند خون با چه سرعتي بالا مي رود.اين امر نشان مي دهد که به رغم وجود قند طبيعي در سيب،خوردن سيب در افزايش سريع قند خون اثر نمي گذارد.
- فشار خون بالا:سيب در کاهش فشار خون نيز موثر است .يکي از مطالعات علمي جالب که در اين زمينه به عمل آمده نشان مي دهد که حتي بوييدن آن نيز فشار خون را کاهش مي دهد.- سرماخوردگي:بررسيهاي علمي نشان داده است که ويروسها نمي توانند در عصاره سيب مدت زيادي زنده بمانند. براي مقايسه قدرت ويروس کشي سيب با عصاره 18نوع ميوه ديگردرآزمايشي معلوم شد که عصاره سيب،انگور وچاي داراي قويترين امکان نابودي ويروسها هستند.پژوهشگران متوجه شده اند اشخاصي که بيشتر از ديگران سيب مي خورند ،کمتر به سرماخوردگي وناراحتيهاي قسمت فوقاني دستگاه تنفسي شامل عفونتهاي مربوط به بيني،حنجره وناي مبتلا مي شوند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر