فال حافظ

فال حافظ

پيرانه سرم عشق جواني به سر افتاد

وان راز که در دل بنهفتم به درافتاد
از راه نظر مرغ دلم گشت هواگير

اي ديده نگه کن که به دام که درافتاد
دردا که از آن آهوي مشکين سيه چشم

چون نافه بسي خون دلم در جگر افتاد
از رهگذر خاک سر کوي شما بود

هر نافه که در دست نسيم سحر افتاد
مژگان تو تا تيغ جهان گير برآورد

بس کشته دل زنده که بر يک دگر افتاد
بس تجربه کرديم در اين دير مکافات

با دردکشان هر که درافتاد برافتاد
گر جان بدهد سنگ سيه لعل نگردد

با طينت اصلي چه کند بدگهر افتاد
حافظ که سر زلف بتان دست کشش بود

بس طرفه حريفيست کش اکنون به سر افتاد

تعبير: اتفاقي براي شما رخ داده که درشما نيروي مجدد ايجاد نموده است و دوباره به تلاش و کوشش آمده ايد و از اين موضوع هم بسيار راضي هستيد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر