شخصيت شناسي حرف اول اسم (ل)

ل
فردی است زیبا چهره و خوش اخلاق و یکدنده و همیشه جدایی اختیار کند و غرور خاصی دارد قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه متعصب اطرا فیان نزدیک خود میباشد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر