شخصيت شناسي حرف اول اسم (ب - پ)

فردی خوش قیافه و زیبا وبا محبت و رفیق باز و همیشه مغرور و جیب او خالی و قدر مال دنیا را نداند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر