فال حافظ

فال حافظ

مرا چشميست خون افشان ز دست آن کمان ابرو

جهان بس فتنه خواهد ديد از آن چشم و از آن ابرو
غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستي

نگارين گلشنش روي است و مشکين سايبان ابرو
هلالي شد تنم زين غم که با طغراي ابرويش

که باشد مه که بنمايد ز طاق آسمان ابرو
رقيبان غافل و ما را از آن چشم و جبين هر دم

هزاران گونه پيغام است و حاجب در ميان ابرو
روان گوشه گيران را جبينش طرفه گلزاريست

که بر طرف سمن زارش همي گردد چمان ابرو
دگر حور و پري را کس نگويد با چنين حسني

که اين را اين چنين چشم است و آن را آن چنان ابرو
تو کافردل نمي بندي نقاب زلف و مي ترسم

که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو
اگر چه مرغ زيرک بود حافظ در هواداري

به تير غمزه صيدش کرد چشم آن کمان ابرو

تعبير: شما شب و روز به فکر محبوب ،کسي که دل شما را ربوده است مي باشيد و از حوادث اطراف خود بي خبر هستيد.آري دلباختگي ضرر آور است ،اما مطمئن باشيد به مراد دلتان مي رسيد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر