شخصيت شناسي حرف اول اسم (ط)

ط
او فردی است پاک و خوش اخلاق و عشقی و خوش گذران و خو نگرم و پیراهن سیاه براو خوشایند نیست و دوستی بسیار میکند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر